Ważne!

ZMIANY W ORGANIZACJI NAUKI W DNIACH 17-28.05.2021 r.:

KLASY I-III – NAUKA STACJONARNA (w szkole)
KLASY IV-VIII – NAUKA HYBRYDOWA

PLAN ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH DLA KLAS IV-VIII

Dzień Klasa IV (13)  Klasa V (8) Klasa VI (10) Klasa VII (12) Klasa VIII (8)
Pon. 17.05  szkoła  zdalnie  zdalnie szkoła zdalnie
Wt. 18.05 zdalnie szkoła  szkoła  zdalnie szkoła
Śr. 19.05  szkoła zdalnie zdalnie szkoła zdalnie
Czw. 20.05  zdalnie szkoła szkoła zdalnie szkoła
Pt. 21.05  zdalnie szkoła szkoła zdalnie szkoła
Pon. 24.05 szkoła  zdalnie  zdalnie szkoła zdalnie
Wt. 25.05 brak zajęć egzamin
Śr. 26.05 brak zajęć egzamin
Czw. 27.05  brak zajęć egzamin
Pt. 28.05 zdalnie szkoła zdalnie szkoła zdalnie

 

 

BIAŁO-CZERWONA WRZEŚNICA I NOSKOWO

Z okazji majowych świąt: Międzynarodowego Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święta Konstytucji 3 Maja mieszkańcy wywiesili na swoich domach, balkonach, oknach i ogrodzeniach biało-czerwone flagi. Są one przejawem naszego patriotyzmu oraz symbolem wspólnoty jednoczącym wszystkich Polaków. Wywieszając flagi, daliśmy wyraz naszej wolności i dumy z polskości.

« 1 z 2 »

KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Rodzice!

W okresie od 26 do 30 kwietnia 2021 r. zajęcia w szkołach podstawowych w klasach I-III będą prowadzone w systemie hybrydowym tzn. naprzemiennie.

Zgodnie z § 3 ust. 4a i 4b Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor szkoły organizuje naukę w taki sposób, że:

– nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarne w szkole,
– co najmniej 50% uczniów ma zajęcia zdalne (w domu).

Plan lekcji dla poszczególnych klas nie ulega zmianie, dzieci obowiązuje dotychczasowy plan zajęć i dotychczasowe godziny, świetlica funkcjonuje w tradycyjnych godzinach, ale tylko dla uczniów, którzy w danym dniu mają zajęcia stacjonarne, czyli w szkole.

Harmonogram zajęć hybrydowych w klasach I-III w okresie 26-30.04.2021 r.

KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3
PONIEDZIAŁEK stacjonarne (w szkole) zdalne (w domu) stacjonarne (w szkole)
WTOREK stacjonarne (w szkole) zdalne (w domu) zdalne (w domu)
ŚRODA zdalne (w domu) stacjonarne (w szkole) stacjonarne (w szkole)
CZWARTEK zdalne (w domu) stacjonarne (w szkole) stacjonarne (w szkole)
PIĄTEK stacjonarne (w szkole) zdalne (w domu) zdalne (w domu)

Iwona Duszyńska – dyr. szkoły

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2021

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2021

Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.
Nasi uczniowie również włączyli się w obchody tego ważnego dnia. W ramach zajęć informatycznych przygotowali plakaty promujące  ochronę Ziemi. W tym celu poznali Canvę, czyli internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych.
Zachęcamy także do włączenia się w sołecką akcję Wiosennych Porządków we Wrześnicy, która odbędzie się w najbliższą sobotę.

« 1 z 5 »

Rekrutacja do szkoły muzycznej w Sławnie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku Filia w Sławnie
ogłasza
zapisy na rok szkolny 2021/2022
dla – kandydatów do cyklu sześcioletniego
w wieku od 6 – 10 lat

– na naukę gry na instrumentach:
fortepianie, akordeonie, flecie, gitarze, skrzypcach, klarnecie

Szczegółowe informacje na stronie szkoły
www.psmslupsk.pl
sekretariat szkoły: 59 810-34-15, 509-855-194, 59 843-28-61, 690-448-075
Wnioski przyjmujemy drogą mailową na adres:
rekrutacja@psm.slupsk.pl do 08 czerwca 2021 roku

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

logo GUS NSP2021
Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (trwają prace legislacyjne związane z przedłużeniem terminu spisu do końca września br.).
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu m.in.:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów
do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o NSP 2021 znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/.

Ulotka – Ulotka DL (3750 kB pdf)

GUS – plakat (3442kB pdf)