Międzynarodowy Dzień Ziemi 2021

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2021

Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.
Nasi uczniowie również włączyli się w obchody tego ważnego dnia. W ramach zajęć informatycznych przygotowali plakaty promujące  ochronę Ziemi. W tym celu poznali Canvę, czyli internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych.
Zachęcamy także do włączenia się w sołecką akcję Wiosennych Porządków we Wrześnicy, która odbędzie się w najbliższą sobotę.

« 3 z 5 »

Rekrutacja do szkoły muzycznej w Sławnie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku Filia w Sławnie
ogłasza
zapisy na rok szkolny 2021/2022
dla – kandydatów do cyklu sześcioletniego
w wieku od 6 – 10 lat

– na naukę gry na instrumentach:
fortepianie, akordeonie, flecie, gitarze, skrzypcach, klarnecie

Szczegółowe informacje na stronie szkoły
www.psmslupsk.pl
sekretariat szkoły: 59 810-34-15, 509-855-194, 59 843-28-61, 690-448-075
Wnioski przyjmujemy drogą mailową na adres:
rekrutacja@psm.slupsk.pl do 08 czerwca 2021 roku

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

logo GUS NSP2021
Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (trwają prace legislacyjne związane z przedłużeniem terminu spisu do końca września br.).
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu m.in.:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów
do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o NSP 2021 znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/.

Ulotka – Ulotka DL (3750 kB pdf)

GUS – plakat (3442kB pdf)

Przygotowania do wiosny

Uczniowie klasy II i III rozpoczęli przygotowania do wiosny. Postanowili przywołać ją do swoich klas i posadzili wiosenne kwiaty. Zobowiązali się do codziennej pielęgnacji swoich roślin – podlewania i doglądania. Dzięki bezpośredniej obserwacji dzieci będą miały możliwość poznania cyklu rozwoju rośliny. Ponadto uczą się systematycznej pielęgnacji podczas pełnienia codziennych dyżurów.

« 1 z 3 »