WYBRALIŚMY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

22 września odbyły się w naszej szkole wybory nowego Samorządu Uczniowskiego. Wzięli w nich udział uczniowie klas III- VIII oraz nauczyciele. Poprzedzone były kampanią wyborczą: kandydaci przygotowali plakaty i osobiście prezentowali swoje pomysły w rozmowach z uczniami.
Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: Nela Kubicka (kl. VI), Lena Drop (kl. VII) i Mateusz Gajos (kl. VIII). Uczniowie wrzucali wypełnione przez siebie karty do urny wyborczej. Po podliczeniu oddanych głosów wyłonione zostało prezydium Samorządu Uczniowskiego: przewodnicząca – Hanna Tworek (kl. VIII), zastępca – Kinga Pągowska (kl. VIII), skarbnik – Karolina Sandomierska (kl. VIII).
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszechstronnych działań na rzecz społeczności naszej szkoły.

« z 2 »

Diecezjalne Spotkanie Młodych

Diecezjalne Spotkanie Młodych rozpoczęło się wniesieniem do namiotu kopii skrzatuskiej piety oraz powitaniem przez bp Zbigniewa Zielińskiego. Następnie dla uczestników spotkania wystąpił ks. Jakub Bartczak, rapujący ksiądz, który w swoich tekstach dzieli się świadectwem wiary. Po koncercie ważnym punktem spotkania było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po przerwie na posiłek oraz tańcach ewangelizacyjnych rozpoczęła się Mszą Święta której przewodniczył bp Zbigniew. Jak zawsze nie zastąpiona okazała się nasza diakonia ,,Tyle dobrego”. To był dobry dzień…

NARODOWE CZYTANIE

Akcja „Narodowe Czytanie”, organizowana w tysiącach miejsc w Polsce i za jej granicami pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej miała w tym roku dwunastą odsłonę. Inicjatywa ta promuje czytelnictwo, przybliża ważne dzieła polskiej literatury, a poza tym jest okazją do wspólnego, głośnego czytania, które integruje społeczeństwo. W tym roku wybrano powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Udział w „Narodowym Czytaniu” stał się jedną z tradycji naszej szkoły i dlatego jak co roku najstarsi uczniowie przeczytali fragmenty dzieła aktualnej edycji młodszym koleżankom i kolegom.

« z 2 »

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
« z 62 »

Dowozy uczniów

Dowozy uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Rano: od poniedziałku do piątku:
Żabno 7.40
Noskowo 7.45
Wrześnica 7.50
Wrześnica – szkoła 7.55

Odwozy:
I kurs:
Wrześnica 13.00
Noskowo 13.10
Żabno 13.45

II kurs:
Wrześnica 14.25
Noskowo 14.35
Żabno 14.40

III kurs we wtorek i środę:
Wrześnica 15.20
Noskowo 15.30
Żabno 15.45

Omdlenia

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką przygotowaną przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń.

ulotkaomdlenia,pdf

Wyprawka ucznia klasy 1

Wyprawka ucznia klasy 1
 – papier ksero – 1 ryza
– blok techniczny biały A4 – 2 szt.
– blok techniczny kolorowy A4 – 2 szt.
– blok rysunkowy kolorowy A4 – 1 szt.
– wycinanki 1 szt.
– wycinanki samoprzylepne 1 szt.
– farby plakatowe
– farby w sztyfcie np. PlayColor, dla chętnych
– pędzelki różnej grubości
– kubek na wodę
– kredki ołówkowe
– kredki świecowe Bambino
– klej w sztyfcie np. Magic
– piórnik z wyposażeniem (ołówek – 2 szt., gumka. temperówka, nożyczki, linijka)
– teczka z gumką – 2 szt.
– patyczki do liczenia
– koszulki do dokumentów 10 szt.
– zeszyt w kratkę 16k., 3 szt.
– zeszyt  w trzy linie 16k., 2 szt.
– strój gimnastyczny w worku (koszulka, spodenki lub getry, obuwie sportowe z białą podeszwą)
Proszę o podpisanie wszystkich rzeczy, które dzieci przyniosą do szkoły (imię i nazwisko ucznia)

OFERTA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrześnicy, Wrześnica 19A, 76-122 Wrześnica, ogłasza nabór na stanowisko:

 1. Psycholog:
 • wymiar etatu – 6/22 etatu;
 • podstawa zatrudnienia – umowa o pracę na postawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • wykształcenie – posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska psychologa zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Termin rozpoczęcia pracy – 01 września 2023 r.

 1. Pedagog:
 • wymiar etatu – 6/22 etatu;
 • podstawa zatrudnienia – umowa o pracę na postawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • wykształcenie – posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Termin rozpoczęcia pracy – 01 września 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie;
 • życiorys zawodowy – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) – podpisany czytelnie i własnoręcznie;
 • kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

W przypadku posiadania kwalifikacji do zajmowania obu stanowisk istnieje możliwość ich połączenia i wtedy zatrudnienie w wymiarze 12/22 etatu.

Zgłoszenie kandydatów (wraz z niezbędnymi dokumentami) przyjmowane są do dnia 21 sierpnia 2023r. do godz. 14:00 w Szkole Podstawowej we Wrześnicy (z wyłączeniem dnia 14.08.2023 r.).          

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonicznym kandydata z dopiskiem: „Kandydat/tka na stanowisko … (wpisać stanowisko)”.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone powyżej oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowane telefonicznie o jej terminie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.

W ciągu miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów mogą być przez nich odbierane osobiście (za okazaniem dowodu tożsamości). Po tym czasie zostaną komisyjne zniszczone.