Prezydium Rady Rodziców

W dniu 28.09.2020 r. przeprowadzono wybory do Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców:
• Przewodniczący – Anna Wnuk
• Sekretarz – Aleksandra Mazurek
• Skarbnik – Elżbieta Sandomierska

Członkowie Rady Rodziców:
Piotr Wróbel
Alina Kubicka
Dorota Oliwa
Justyna Hinz

Europejski Tydzień Sportu

Europejski Tydzień Sportu- „Aktywni cały czas”

W ramach projektu odbywać się będą każdego dnia w ramach lekcji wf w klasach 4-8 rozgrywki:

23.09- piłka nożna;

24.09- unihokej;

25.09- siatkówka;

28.09 – palant;

29.09 -30.09 test Coopera i zbijak;

29.09- gry i zabawy na Orliku dla klas 1-3;

23.09-30.09.2020.aktywne przerwy z piłką nożną i tenisem stołowym.

Cel wydarzenia: profilaktyczne działania przeciwko otyłości, promowanie aktywnego spędzania przerw śródlekcyjnych i czasu wolnego.

https://etspolska.pl/wydarzenie/?id=2064&nazwa

Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Dzieci korzystają z sieci już od najmłodszych lat. Dostęp do sieci to szansa dla młodego człowieka na rozwój, która może jednak okazać się zagrożeniem. Statystyki pokazują, że ponad 60% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat używa urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon, w tym 25% z nich codziennie. Dlatego warto zadbać o to, aby dzieci mogły korzystać z zasobów Internetu w sposób bezpieczny.
Jak uchronić dzieci przed niepożądanymi treściami? Jak ustrzec je przed zagrożeniami w sieci? Przemoc, której dzieci doświadczają w Internecie jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego.
Cyberprzemoc to zjawisko, które najczęściej dzieje się poza wiedzą rodziców. Może ono dotknąć każdego, zarówno najzdolniejszego ucznia, jak i tego, który na lekcjach radzi sobie nieco gorzej.
Aby dowiedzieć się więcej o cyberprzemocy i jej konsekwencjach, a także o tym jak chronić dzieci, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, który został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”.

Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Informacja z https://www.gov.pl/web/edukacja

W poszukiwaniu jesieni

W piątek, 18 września, uczniowie klasy II i III wybrali się do lasu. Celem wycieczki było poszukiwanie oznak zbliżającej się jesieni. Dzieci obserwowały naturalne środowisko życia roślin i zwierząt. Rozpoznawały poszczególne gatunki drzew i wsłuchiwały się w leśne odgłosy. Nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie oraz szukały skarbów jesieni grzybów, szyszek, liści.

« 1 z 2 »

Komunikat MEN

Komunikat MEN w sprawie wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19

Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka do zajęć w żłobku, przedszkolu czy szkole lub poświadczać, że występujące u dziecka objawy nie są wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, lecz przewlekłej choroby układu oddechowego.

  • Niezasadnym jest wymaganie potwierdzenia braku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u dzieci bezobjawowych lub z katarem. Należy pamiętać, że decyzja o skierowaniu danej osoby na badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 pozostaje w kompetencjach lekarzy zlecających badanie, przy uwzględnieniu przesłanek klinicznych oraz aktualnych wytycznych i rekomendacji dotyczących sytuacji, w których wykonanie testu na obecność genomu wirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zasadne. Na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny określa definicję przypadku, w której ustala kryteria min. kliniczne i epidemiologiczne wskazujące na potrzebę przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej.
  • W przypadku kiedy w szkole/przedszkolu pojawia się dziecko z objawami charakterystycznymi dla alergii w postaci kataru siennego (objawiającego się m.in. kichaniem, wyciekaniem z nosa wodnistej wydzieliny, łzawieniem oczu) należy honorować zaświadczenie lekarskie potwierdzające alergię u dziecka.
  • W przypadku, kiedy w szkole pojawia się dziecko z zaświadczeniem od lekarza, iż jest zdrowe i może uczęszczać na zajęcia, należy takie zaświadczenie honorować. Lekarz, na podstawie wywiadu oraz badania przedmiotowego i podmiotowego dziecka, posiada kompetencje, aby dokonać rzetelnej oceny jego stanu zdrowia.

Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19:

PROCEDURY W OKRESIE EPIDEMII COVID SP

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SEKRETARIACIE

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

ZASADY I PRZEBIEG EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 DZIECKA /PODOPIECZNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowanie uczniów klasy I