Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Składka 50 zł na cały rok

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE

Numer rachunku: 19 9317 0002 0007 5372 2000 0010

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.