Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej we Wrześnicy

Dyrektor: Iwona Duszyńska – nauczyciel historii, logopeda
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Łukaszewicz – nauczyciel matematyki, fizyki, plastyki i techniki

Nauczyciele:

 1. Ewelina Drop-Konieczna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii, WOS, EDB, doradztwo zawodowe
 2. Violetta Kucharska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Kamila Wiśniewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Katarzyna Dudzińska-Lach – nauczyciel chemii, biologii
 5. Ewa Gargas – nauczyciel matematyki i informatyki
 6. Gerard Kucharski – nauczyciel przyrody, biologii, w-f, geografii
 7. Małgorzata Nowak – nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz
 8. Lucjana Nowak – nauczyciel j. polskiego i wdż
 9. Grażyna Górnik/Kamila Szach – nauczyciel religii
 10. Wojciech Szokalski – nauczyciel j. angielskiego i j. niemieckiego
 11. Tomasz Godula – nauczyciel matematyki
 12. Magdalena Wysocka – nauczyciel muzyki
 13. Agnieszka Woropaj – pedagog szkolny

Wychowawcy klas
Klasa I – Kamila Wiśniewska
Klasa II – Ewelina Drop-Konieczna
Klasa III – Violetta Kucharska
Klasa IV – Małgorzata Nowak
Klasa V – Gerard Kucharski
Klasa VI – Ewa Gargas
Klasa VII – Lucjana Nowak
Klasa VIII – Wojciech Szokalski

Opiekunowie świetlicy:
Lucjana Nowak
Małgorzata Nowak
Violetta Kucharska
Ewelina Drop-Konieczna