Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej we Wrześnicy

Dyrektor: Iwona Duszyńska – nauczyciel historii
Z-ca Dyrektora: Lucjana Nowak – nauczyciel języka polskiego i wdż, pedagog szkolny

Nauczyciele:

 1. Ewelina Drop-Konieczna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, WOS, EDB, doradztwa zawodowego, pedagog specjalny
 2. Violetta Kucharska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Kamila Wiśniewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 4. Ewa Gargas – nauczyciel matematyki i informatyki
 5. Agnieszka Łukaszewicz – nauczyciel matematyki, fizyki, techniki, plastyki
 6. Małgorzata Nowak – nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz
 7. Gerard Kucharski – nauczyciel przyrody, biologii, wych. fizycznego, geografii
 8. Wojciech Szokalski – nauczyciel j. angielskiego i j. niemieckiego
 9. Ewa Polak- nauczyciel wspomagający
 10. Kamila Szach – nauczyciel religii
 11. Tomasz Godula – nauczyciel matematyki, wych. fizycznego
 12. Magdalena Wysocka – nauczyciel muzyki
 13. Katarzyna Dudzińska-Lach – nauczyciel chemii
 14. Joanna Kluszczyńska – nauczyciel chemii

Wychowawcy klas
Klasa I – Ewelina Drop-Konieczna
Klasa II -Violetta Kucharska
Klasa III – Kamila Wiśniewska
Klasa IV – Ewa Gargas
Klasa V – Agnieszka Łukaszewicz
Klasa VI – Małgorzata Nowak
Klasa VII –  Gerard Kucharski
Klasa VIII – Wojciech Szokalski

Opiekunowie świetlicy:
Ewa Gargas
Violetta Kucharska
Agnieszka Łukaszewicz
Lucjana Nowak
Gerard Kucharski