Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej we Wrześnicy

Dyrektor: Iwona Duszyńska – nauczyciel historii
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Łukaszewicz – nauczyciel matematyki i fizyki

Nauczyciele:

 1. Paulina Cichocka – nauczyciel biologii i w-f
 2. Ewelina Drop-Konieczna – nauczyciel historii, WOS, EDB, wdżwr, doradztwo zawodowe
 3. Katarzyna Dudzińska-Lach – nauczyciel chemii, biologii
 4. Katarzyna Gabryś – nauczyciel j. angielskiego
 5. Ewa Gargas – nauczyciel matematyki i informatyki
 6. Tomasz Godula – nauczyciel matematyki
 7. Violetta Kucharska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 8. Gerard Kucharski – nauczyciel przyrody i w-f
 9. Małgorzata Nowak – nauczyciel j. polskiego
 10. Lucjana Nowak – nauczyciel j. polskiego i wdż
 11. Magdalena Wysocka – nauczyciel muzyki
 12. Kamila Szach – nauczyciel religii
 13. Wojciech Szokalski – nauczyciel j. angielskiego i j. niemieckiego
 14. Monika Waćkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 15. Kamila Wiśniewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 16. Agnieszka Woropaj – pedagog szkolny
 17. Elżbieta Świeboda – nauczyciel techniki, plastyki, bibliotekarz

Wychowawcy klas
Klasa I – Kamila Wiśniewska
Klasa II – Monika Waćkowska
Klasa III – Violetta Kucharska
Klasa IV – Lucjana Nowak
Klasa V – Gerard Kucharski
Klasa VI – Ewa Gargas
Klasa VII – Elżbieta Świeboda
Klasa VIII – Agnieszka Łukaszewicz

Klasa III GIM – Wojciech Szokalski

Opiekunowie świetlicy:
Paulina Cichocka
Lucjana Nowak
Małgorzata Nowak