Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej we Wrześnicy

Dyrektor: Iwona Duszyńska – nauczyciel historii, logopeda
Z-ca Dyrektora: Lucjana Nowak – nauczyciel języka polskiego i wdż

Nauczyciele:

 1. Ewelina Drop-Konieczna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii, WOS, EDB, doradztwa zawodowego, pedagog specjalny
 2. Violetta Kucharska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Kamila Wiśniewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 4. Katarzyna Dudzińska-Lach – nauczyciel chemii
 5. Ewa Gargas – nauczyciel matematyki i informatyki
 6. Agnieszka Łukaszewicz – nauczyciel matematyki, fizyki, techniki, plastyki
 7. Gerard Kucharski – nauczyciel przyrody, biologii, wych. fizycznego, geografii
 8. Małgorzata Nowak – nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz
 9. Joanna Krzowska – nauczyciel matematyki, informatyki (n-l na zastępstwie)
 10. Kamila Szach – nauczyciel religii
 11. Wojciech Szokalski – nauczyciel j. angielskiego i j. niemieckiego
 12. Tomasz Godula – nauczyciel matematyki, wych. fizycznego
 13. Magdalena Wysocka – nauczyciel muzyki
 14. Agnieszka Woropaj – pedagog szkolny, psycholog szkolny
 15. Ewa Polak- nauczyciel wspomagający
 16. Robert Burda- nauczyciel informatyki (n-l na zastępstwie)

Wychowawcy klas
Klasa I – Violetta Kucharska

Klasa II -Kamila Wiśniewska
Klasa III -Ewelina Drop-Konieczna
Klasa IV -Agnieszka Łukaszewicz
Klasa V -Małgorzata Nowak
Klasa VI – Gerard Kucharski
Klasa VII – Wojciech Szokalski

Klasa VIII -Lucjana Nowak

Opiekunowie świetlicy:
Małgorzata Nowak
Violetta Kucharska
Ewelina Drop-Konieczna

Gerard Kucharski