Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej we Wrześnicy

Dyrektor: Iwona Duszyńska – nauczyciel historii
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Łukaszewicz – nauczyciel matematyki, fizyki, plastyki i techniki

Nauczyciele:

 1. Paulina Cichocka – nauczyciel geografii
 2. Ewelina Drop-Konieczna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii, WOS, EDB, doradztwo zawodowe
 3. Katarzyna Dudzińska-Lach – nauczyciel chemii, biologii
 4. Ewa Gargas – nauczyciel matematyki i informatyki
 5. Tomasz Godula – nauczyciel matematyki
 6. Violetta Kucharska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 7. Gerard Kucharski – nauczyciel przyrody, biologii i w-f
 8. Małgorzata Nowak – nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz
 9. Lucjana Nowak – nauczyciel j. polskiego i wdż
 10. Magdalena Wysocka – nauczyciel muzyki
 11. Grażyna Górnik/Kamila Szach – nauczyciel religii
 12. Wojciech Szokalski – nauczyciel j. angielskiego i j. niemieckiego
 13. Kamila Wiśniewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 14. Agnieszka Woropaj – pedagog szkolny

Wychowawcy klas
Klasa I – Violetta Kucharska
Klasa II – Kamila Wiśniewska
Klasa III – Ewelina Drop-Konieczna
Klasa IV – Ewa Gargas
Klasa V – Lucjana Nowak
Klasa VI -Gerard Kucharski
Klasa VII – Katarzyna Dudzińska-Lach
Klasa VIII – Małgorzata Nowak

Opiekunowie świetlicy:
Lucjana Nowak
Małgorzata Nowak
Gerard Kucharski