Szkoła we Wrześnicy – miejscem przyjaznym dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Budynek szkoły we Wrześnicy usytuowany jest z dala od ruchliwych dróg, w otoczeniu pól, łąk, rzeczki oraz lasu. Przy szkole mieści się duże trawiaste boisko oraz boisko wielofunkcyjne ORLIK. Do dyspozycji uczniów jest również sala gimnastyczna, biblioteka, stołówka, sale przedmiotowe.
Szkoła we Wrześnicy od początku swego istnienia stanowi ważną część historii gminy Sławno. Przez lata szkoła wypracowała tradycje, które wyróżniają ją od innych placówek. Organizowane są tu uroczystości, na które zapraszani są mieszkańcy wsi, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz jej przyjaciele i sponsorzy. Zwyczaje te służą zacieśnianiu więzi całej społeczności szkolnej i lokalnej. Do stałych tradycji szkoły należą między innymi: Ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto Niepodległości, jasełka, bal karnawałowy, Powitanie Wiosny, Tydzień Ekologiczny, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wieczór dla Mamy i Taty, Rodzinny Turniej Ortograficzny, Dzień Sportu Szkolnego, Dzień Języków Obcych, Gala „Osobowości”.
Nasza placówka jest miejscem przyjaznym uczniom i ich rodzicom. Dąży do zaspokojenia potrzeb dzieci i młodzieży pod okiem profesjonalnej, otwartej i stale dokształcającej się kadry pedagogicznej. Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęcia o charakterze wyrównawczym. Wymienić tu można zajęcia wokalne, sportowe, witrażowe, biblioteczne, humanistyczne, teatralne, wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne, konsultacje przedmiotowe.
Każdego roku organizujemy wiele różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych. Jest to bardzo dobra forma integracji, kreatywności, współpracy w grupie, kształtowania postaw patriotycznych, empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.
Od najmłodszych klas uczniowie uczą się szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Służy temu działalność Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanego w akcje charytatywne, takie jak: Szlachetna Paczka, Paczka dla Bohatera, Darłowska Laponia, zbiórki żywności, zakrętek.
Trzykrotnie nasza szkoła była organizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Gminy Sławno, a w roku 2016 – festynu charytatywnego na rzecz dwójki dzieci z naszej gminy. Od kilku lat bierzemy udział w akcji „Szlachetna paczka” i „Paczka dla bohatera”. Akcje te pokazały ogromne zaangażowanie, solidarność i wielkie serce zarówno uczniów, ich rodziców, nauczycieli i mieszkańców naszej i okolicznych miejscowości.
Szkoła może poszczycić się sukcesami swoich uczniów na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Zarówno najmłodsze dzieci jak i gimnazjaliści zdobywają tytuły najlepszych matematyków, literatów, recytatorów, wokalistów, plastyków i sportowców.
Doceniamy rolę aktywnego wypoczynku w rozwoju dzieci, dlatego też corocznie uczniowie uczestniczą w rajdach pieszych i rowerowych, zajęciach na basenie i lodowisku, wyjeżdżają w góry na obozy narciarskie. Zwiedzają ciekawe zakątki naszego kraju (Gdańsk, Malbork, Toruń, Poznań, Kraków, Szczawnica, Karpacz, Szklarska Poręba, Zakopane i wiele innych). Mieli też możliwość zwiedzenia Czech, Słowacji i Niemiec.
Wszystkie te działania sprawiają, że Szkoła we Wrześnicy to miejsce przyjazne uczniom i ich rodzicom. Wspólnie staramy się, aby każdy uczeń odniósł sukces na miarę swoich możliwości, aby dobrze się czuł w naszej szkole i chętnie w niej przebywał.