Podziękowania za udział w I ZJEŹDZIE ABSOLWENTÓW

Szanowni Państwo – Uczestnicy I Zjazdu Absolwentów!

  
W imieniu całej społeczności szkolnej i swoim własnym składam serdeczne podziękowania za udział w I ZJEŹDZIE ABSOLWENTÓW Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.  Szczególne podziękowania kieruję do zaproszonych gości, dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły, a także ABSOLWENTÓW, którzy przybyli na zjazd i zechcieli powrócić wspomnieniami do dawnych lat. Kochani! Było nam bardzo miło gościć Was w murach naszej szkoły. Stworzyliście niezwykłą i niepowtarzalną atmosferę tego spotkania, dostarczyliście nam niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą ten czas głęboko w naszych sercach i pamięci.
Pragnę podziękować również ks. proboszczowi Januszowi Brzosko i ks. proboszczowi Lucjanowi Huszczonek za Mszę Świętą w intencji uczniów, absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły … za tych, co odeszli … za tych, którzy tworzyli przeszłość … i za tych, którzy tworzą teraźniejszość naszej szkoły.

Do zobaczenia za dwa lata na uroczystości z okazji Jubileuszu 70–lecia Szkoły.

Iwona Duszyńska
– Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrześnicy

Nagrody i wyróżnienia na zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Dyplom i nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów  klasy VI oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:

 • Igor Majchrzak
 • Bartosz Duszyński
 • Bartłomiej Komisarczuk
 • Karolina Sękowska
 • Jeremi Piwowarczuk

 

Listy gratulacyjne dla rodziców najlepszych absolwentów szkoły:

 • Państwo Jolanta i Jerzy Majchrzakowie
 • Państwo Ewa Troć i Sławomir Duszyński
 • Państwo Iwona i Krzysztof Komisarczukowie
 • Państwo Agnieszka i Arkadiusz Sękowscy
 • Państwo Justyna i Piotr Piwowarczukowie

 

Nagroda książkowa dla absolwenta za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

Igor Majchrzak

Nagroda Wójta Gminy Sławno dla „NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY”:

Igor Majchrzak /nagroda rzeczowa/

Dyplom i nagroda książkowa dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA – ABSOLWENTA” za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły   w zawodach i turniejach sportowych:

 • Karolina Sękowska
 • Marcel Płonka
 • Jakub Sil
 • Bartosz Duszyński
 • Bartłomiej Komisarczuk

 

Dyplomy i nagrody książkowe za pilność w nauce dla wyróżniających się uczniów z klas I – III oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:

 • Jakub Baran kl. I
 • Natalia Borzych kl. I
 • Barbara Jastrzębska kl. I
 • Kacper Martyka kl. I
 • Julia Myślak kl. I
 • Natalia Krajewska kl. II
 • Marcel Gutowski kl. II
 • Patrycja Pachuta kl. III
 • Karina Myślak kl. III
 • Klaudia Sikora kl. III

 

Nagroda za pilność i sukcesy w nauce:

 • Jarosław Motykowski kl. II
 • Jędrzej Piwowarczuk kl. III

Dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów klas IV – V tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:

 • Wiktoria Drop kl. IV
 • Anna Jastrzębska kl. IV
 • Zofia Mrugalska kl. IV
 • Klaudia  Wdówka kl. IV
 • Tytus Borycki kl. IV
 • Paweł Śpiechowicz kl. V
 • Kamila Krajewska kl. V

 

Dyplomy i nagrody książkowe za wzorową frekwencję:

 • Michał Urbaniak
 • Dominik Urbaniak
 • Wiktoria Dudzińska
 • Magdalena Jagielska
 • Jeremi Piwowarczuk

 

Dyplom dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA”:

 • Natalia Borzych kl. I
 • Marcel Gutowski kl. II
 • Alan Bodak kl. II
 • Maria Bonisławska kl. II
 • Natalia Krajewska kl. II
 • Kewin Sandomierski kl. II
 • Aleksander Dudziński kl. II
 • Paulina Oliwa kl. II
 • Karolina Ellward kl. III
 • Amelia Duda kl. III
 • Przemysław Szczepanek kl. IV
 • Witor Bury kl. IV
 • Klaudia Wdówka kl. IV
 • Wiktoria Borzych kl. V
 • Paweł Śpiechowicz kl. V
 • Estera Szklarczyk kl. V
 • Dominik Urbaniak kl. V
 • Wiktoria Maksymiuk kl. V
 • Kornelia Gutowska kl. V
 • Katarzyna Złokowska kl. V

 

Nagroda dla zwycięzców konkursu na najstaranniej prowadzone zeszyty:

 • kl. I – Jakub Baran, Kacper Martyka
 • kl. II  – Marcel Gutowski, Maria Bonisławska, Natalia Krajewska
 • kl. III – Patrycja Pachuta, Karina Myślak
 • kl. IV – Wiktoria Drop, Anna Jastrzębska, Zofia Mrugalska
 • kl. V – Dominik Urbaniak, Estera Szklarczyk, Zuzanna Mrowińska, Julia Meyer,
 • kl. VI – Bartosz Duszyński, Karolina Sękowska, Wiktoria Dudzińska

Wyróżnienia (dyplomy) za aktywne czytelnictwo:

 • Adam Karandyszowski
 • Oskar Wiktor
 • Jakub Baran
 • Barbara Jastrzębska
 • Kinga Michałowska
 • Olga Michałowska
 • Natalia Krajewska
 • Jarosław Motykowski
 • Paulina Oliwia
 • Karolina Ellward
 • Jędrzej Piwowarczuk
 • Wiktoria Drop
 • Anna Jastrzębska
 • Zofia Mrugalska
 • Patryk Sołtan
 • Oliwia Śledź
 • Klaudia Wdówka
 • Kamila Krajewska
 • Jakub Maksymiuk
 • Bartosz Duszyński
 • Igor Majchrzak

 

Dyplomy podziękowania dla rodziców za szczególne zaangażowanie  i wkład pracy na rzecz klasy i szkoły:

 • Pani Katarzyna Grochowska
 • Państwo Ewelina Drop – Konieczna i Grzegorz Konieczny
 • Pani Anna Rypulak – Łanik
 • Pani Anna Bonisławska
 • Pani Dorota Oliwa
 • Pani Elżbieta Sandomierska
 • Pani Alicja Dudzińska
 • Pani Monika Duda
 • Pan Andrzej Ellward
 • Pani Iwona Jakubek
 • Pani Barbara Olszak
 • Państwo Justyna i Piotr Piwowarczukowie
 • Pani Sylwia Sikora
 • Pani Urszula Wiktor–Żerman
 • Pani Alina Drzewiecka
 • Państwo Sylwia i Bartosz Jastrzębscy
 • Pani Joanna Mrugalska
 • Pani Katarzyna Wdówka
 • Pani Monika Szczepanek
 • Pani Anna Wnuk
 • Pani Jadwiga Mrowińska
 • Pan Marek Śpiechowicz
 • Pani Aleksandra Łanik
 • Pani Aleksandra Borzych
 • Pani Iwona Krajewska
 • Pani Ewa Krzyżaniak
 • Pani Agnieszka Sękowska
 • Pani Karolina Dudzińska
 • Państwo Joanna i Ireneusz Jagielscy
 • Pani Iwona Komisarczuk
 • Pani Czesława Wnuk

 

Dyplom podziękowania dla Pana Ireneusza Urbaniaka  – Prezesa Jednostki OSP we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc  w działalności szkoły.

 

Dyplom podziękowania dla Pana Jerzego Majchrzaka  –  za przeprowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dyplom podziękowania Pana Adriana Szymczaka za naprawę sprzętu nagłaśniającego.

Dyplom podziękowania dla Pani Agnieszki Szczepaniec – Sołtys wsi Wrześnica – za życzliwość i pomoc  w działalności szkoły.

GRATULUJEMY
WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM UCZNIOM I RODZICOM!

Program Zjazdu Absolwentów

Program uroczystości /29.06.2013 r./
ZJAZD ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY

11.00 – 11.45 – potwierdzenie obecności,    odbiór materiałów reklamowych
11.45 – przejście do kościoła
12.00 – 13.00 – msza św. w kościele we Wrześnicy
13.15 – 14.30 –  CZĘŚĆ OFICJALNA /sala gimnastyczna/
14.30 – 16.30 – spotkania absolwentów, zwiedzanie szkoły, poczęstunek na boisku szkolnym

Dla zgłoszonych uczestników – BAL ABSOLWENTÓW – od godz. 20.00

Z wizytą w Szkole Policji w Słupsku

Uczniowie klas IV – VI naszej szkoły, korzystając z Dni Otwartej Szkoły, zwiedzili 07.06.2013 r. Szkołę Policji w Słupsku. Tego dnia do zwiedzania udostępniona była większość obiektów dydaktycznych. Zwiedzający mogli zapoznać się z warunkami, w jakich policjanci uczą się na co dzień i obejrzeć zajęcia dydaktyczne. Mogli również obejrzeć zbiory w Izbie Kryminalistycznej, które pochodzą z ubiegłego wieku.
Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się specjalnie przygotowane ekspozycje, a wśród nich: uzbrojenie policji, prezentacja radiowozu i motocykla policyjnego, prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Granicznej, wyposażenie policjantów (środki przymusu bezpośredniego oraz sprzęt pododdziałów zwartych).
Poza tym zwiedzający obejrzeli pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie sprawdzili swoje umiejętności w tej dziedzinie. Dowiedzieli się na czym polega daktyloskopowanie osób i sami pobierali swoje odciski palców. Obejrzeli salę gimnastyczną, gdzie wzięli udział w krótkim, acz bardzo wyczerpującym, treningu! Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się też średniowieczna sala tortur, w której każdy mógł usiąść na krześle z kolcami lub zakuć się w dyby!
Bardzo ciekawym punktem zwiedzania szkoły była prezentacja umiejętności słuchaczy z zakresu technik stosowania środków przymusu bezpośredniego (siła fizyczna, pałka TONFA) oraz inscenizacja interwencji policyjnej – usiłowanie rozboju i zatrzymanie przestępcy, które odbyły się na głównym placu apelowym.
Wycieczka była bardzo interesująca, przybliżyła uczniom tajniki zawodu policjanta i z pewnością nie jeden z nich, wiąże już swoją przyszłość z tym właśnie zawodem.

Z TUWIMEM WESELEJ

Pod takim hasłem, 4 czerwca odbył się w Szkole Podstawowej we Wrześnicy konkurs czytelniczy, którego celem było promowanie twórczości poety wśród uczniów klas 0 – III.
W trakcie konkursu dzieci musiały wykazać się wzorową znajomością wierszy, rozpoznawaniem tytułów, umiejętnością przyporządkowywania przedmiotów do utworów Tuwima, rozwiązywaniem krzyżówek i itp.
Nie zabrakło również elementów zabawowych. Po sali jeździł wesoły dziecięcy pociąg, a mali aktorzy mieli okazję zaprezentować swój talent w inscenizacji „Rzepki”.
Taka forma propagowania czytelnictwa, bardzo spodobała się naszym uczniom. Nic więc dziwnego, że przez cały czas na twarzach dzieci gościł uśmiech. W nagrodę za duże zaangażowanie w wykonywaniu poszczególnych konkurencji, nasi milusińscy otrzymali kosz cukierków.

Z TUWIMEM WESELEJ

Mistrzowie ortografii we Wrześnicy

Dnia 28.05.2013 r. odbył się w naszej szkole X Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV – VI, w którym wzięło udział czternastu uczniów ze szkół podstawowych Gminy Sławno, tj. z Bobrowic, z Warszkowa, z Żukowa, ze Sławska i z Wrześnicy.
Uczniowie najpierw pisali dyktando, w którym zmagali się z trudnościami ortograficznymi i interpunkcyjnymi pisowni polskiej i musieli wykazać się znajomością pisowni takich wyrazów, jak: Paryż, Wyspy Bahama, Gorzów, gżegżółka, rzeżucha, Pszczyna, kołobrzeżanie czy rzeźbiarz Ambroży, a później – w oczekiwaniu na wyniki – mogli zwiedzić szkołę i zjeść przygotowany dla nich poczęstunek.
W zmaganiach ortograficznych najlepsza okazała się Dominika Gałkowska z kl. VI Szkoły Podstawowej w Sławsku. Drugie miejsce zajęła Weronika Szostakiewicz z kl. IV Szkoły Podstawowej w Warszkowie, a trzecia byłaZuzanna Mrowińska z kl. V Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.GRATULUJEMY…!!!
Konkurs był trudny, a do tego była to jego jubileuszowa edycja, więc  nikt nie wyszedł z pustymi rękoma – o nagrody główne i dyplomy dla wszystkich zadbała pani dyrektor SP we Wrześnicy – Iwona  Duszyńska, natomiast nagrody za udział – książki popularnonaukowe, długopisy i notesiki zakupiła główna organizatorka konkursu, pani Lucjana Nowak.

Mistrzowie ortografii we Wrześnicy

Wycieczka do Tropical Island i Berlina

16 maja  bieżącego roku, grupa 35  uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wrześnicy pojechała na dwudniową wycieczkę edukacyjną do Berlina i na Wyspę Tropikalną. Celem wycieczki była oddalona Wyspa Tropikalna. Park ten znajdował się w gigantycznej hali o wymiarach: 360 metrów długości, 210 metrów szerokości i 107 metrów wysokości. Ciekawostką jest, że nowojorska Statua Wolności (93m) mogłaby się w niej zmieścić stojąc, a paryska Wieża Eiffla (322m) leżąc. Tam też uczniowie mieli okazję podziwiać największy las deszczowy w Europie (20000 roślin), błękitny Południowy Pacyfik z temperaturą wody rzędu 31 stopni (4000 metrów kwadratowych), lagunę z Wyspy Bali, której brzeg okalają: piaskowiec, drewno, palmy, groty i typowa małpia skała oraz piaszczyste plaże. W egzotycznych parkach i ogrodach z orchideami, zaprojektowanych przez Made Wijata (najbardziej znanego w tej chwili projektanta balijskich ogrodów) mogli oglądać wspaniałą roślinność, a w tropikalnej wiosce zobaczyliśmy domki typowe dla Bali, Borneo, Polinezji, Amazonii i Kongo, zbudowane przez pochodzących stamtąd rzemieślników. Idealny klimat, który tam panował zachęcał wszystkich do morskich kąpieli. Wszystkie te atrakcje powodowały, że wszyscy czuli się jak na prawdziwej tropikalnej wyspie.
Wieczorem uczniowie z opiekunami udali się do hotelu położonego w samym centrum Berlina. Po kolacji w greckiej restauracji  wszyscy udali się na krótki spacer aby zobaczyć Berlin nocą. Kolejnego dnia uczniowie zwiedzili najciekawsze zabytki Berlina: Unter den Linden, Alexanderplatz, Kościół Pamięci, Siegesäule, Reichstag i Bramę Brandenburską Dowiedzieli  się również, w którym miejscu były palone naukowe księgi i jak prześladowano naukowców. Po zwiedzaniu Wschodniego i Zachodniego Berlina, przechodząc tuż obok Bramy Brandenburskiej  wycieczka udała się do Niemieckiego Muzeum Techniki (Deutsches Technikmuseum Berlin). Odbyto  tam ciekawą i pełną wrażeń, odkrywczą podróż przez historię kultury technicznej. To założone w 1982 roku Muzeum Techniki, związane z długą tradycją historyczno –  technicznych zbiorów, wszystkim bardzo się podobało. Uczniowie poznali  wiele tajemnic funkcjonowania techniki. Zawieszony nad fasadą budynku samolot –  Rosinenbomber (uczestniczący w organizowanym przez zachodnich aliantów „moście powietrznym” w latach 1948- 1949, podkreślał wyjątkowość architektoniczną tej budowli.
Następnym punktem wycieczki była obserwacja tajemniczego, podwodnego świata w Sea Life & Aquadom, gdzie podziwiano wspaniałe okazy ryb i zwierzęta morskie, a także bardzo ciekawą przygodą był przejazd  16 metrową windą w kształcie cylindra  z kolorowymi rybkami. Wszyscy byli zachwyceni.
Wyjazd zorganizował pan Wojciech Szokalski, a opiekunami byli pani Elżbieta Łukowicz i pan Adam Bukowski.

Wojciech Szokalski