DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

25 listopada świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Sale lekcyjne zapełniły się ulubionymi przytulankami. Było wspólne czytanie bajek o różnych misiach, projektowanie niedźwiadków według własnych pomysłów i układanie zabawnych historyjek o ich przygodach. To święto pokazuje, że moda na misie nie przemija i wciąż ważny jest dla nas kontakt z tradycyjną zabawką.

Małgorzata Nowak

« z 3 »

Andrzejki

 

Andrzejki, czyli wieczór wróżb z 29 na 30 listopada do specjalna okazja do zorganizowania zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Samorząd Uczniowski przygotował w związku z tym liczne wróżby. Wszystkie były pozytywne i z przymrużeniem oka. Nasze szkolne wróżki i wróże widzieli dla wszystkich tylko szczęśliwe chwile, zdrowie i bogactwo.

Małgorzata Nowak

« z 2 »

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY !

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym został rozstrzygnięty konkurs na ,,Wykonanie wieńca adwentowego”. Jury w składzie: pani dyrektor Iwona Duszyńska, pani pedagog Agnieszka Woropaj oraz pani Magdalena Wysocka wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce – klasa V

II miejsce – klasa III

III miejsce – klasa I

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i trud włożony w wykonanie wieńców. Poziom był bardzo wysoki, a wieńce przecudne. 

Dziękujemy i gratulujemy!!!

 

Wycieczka edukacyjna do Słupska i Bierkowa

24 listopada 2022r. uczniowie klas  4-8 uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej podczas której zwiedzali z przewodnikiem Muzeum Pomorza Środkowego, którego sercem jest Zamek Książąt Pomorskich oraz Młyn Zamkowy. W zamku uczniowie poznali bliżej kilka ciekawych wystaw m. in. „Skarby Książąt Pomorskich, Z przeszłości Słupska, Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVII wieku, Przy wspólnym stole, czyli sztućce i akcesoria kulinarne od  XVII do XXI wieku”.

Młyn zamkowy dostarczył zaś informacji o kulturze i obyczajach życiowych Słowińców oraz innych  grupach etnograficznych Polski.

Przystanek w Bierkowie to była cenna lekcja ekologii w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów – czyli odpowiedź na pytanie – co dzieje się dalej z tym co trafia do naszych kolorowych śmietników. Każdy mógł zobaczyć i poczuć ile śmieci produkujemy oraz zastanowić się nad tym czy rzeczywiście każda rzecz, po którą sięgamy w sklepie jet nam niezbędna.

Gerard Kucharski

« z 4 »

DZIEŃ SZALONYCH FRYZUR I UBRAŃ

Nie samą nauką w szkole żyją uczniowie. Są dni, gdy można wykazać się nie tylko znajomością trudnych definicji, tabliczki mnożenia i mapy. Pamięta o tym Samorząd Uczniowski i dlatego zaproponował dzień szalonych fryzur i ubrań. Głowy wielu dziewcząt i chłopców ożywiały pomysłowe warkoczyki, kucyki, zaplatanki, kolorowe irokezy, peruki. Szalone były też kreacje, bo aby przebrać się na przykład za majonez, potrzeba odwagi, fantazji i kreatywności. Takie dni wywołują wiele pozytywnych emocji i pamiętane są bardzo długo.

Małgorzata Nowak

« z 2 »

Konkurs na wykonanie wieńca adwentowego

 

 

pastedGraphic.png

Cele konkursu:

 • kultywowanie obrzędów religijnych związanych
  z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie wrażliwości eststycznej i doskonelenia umiejętności plastycznych,
 • integracja klasy.

Zasady uczestnictwa: 

 • Konkurs adresowany jest do każdej klasy Szkoły Podstawowej we Wrześnicy. 
 • Zadaniem każdej klasy jest wykonanie jednego wieńca adwentowego. Wieniec powinien być wykonany zgodnie z tradycją. 
 • Do wykonania wieńca należy użyć naturalnych materiałów (min. zielone gałązki, suszone ozdoby).
 • Podpisane wieńce należy dostarczyć do p. Kamili Szach do dnia 23.11.2022r. (środa).
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora konkursu. 
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24.11.2022r. 
 • Wieńce, po rozstrzygnięciu konkursu, ozdobią nasze sale lekcyjne i będą nam towarzyszyć przez cały okres adwentu. 

Powodzenia 

                                                             Kamila Szach 

Otwarcie zmodernizowanego budynku szkolnego i Święto Niepodległości we Wrześnicy

W czwartek, 10 listopada 2022 r. z udziałem wielu znamienitych gości odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanej Szkoły Podstawowej we Wrześnicy połączona z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Wydarzenie rozpoczęło się hymnem państwowym i wciągnięciem flagi państwowej na maszt przed budynkiem szkolnym.

Po powitaniu gości i kilku słowach wstępu symbolicznie przecięto biało-czerwoną szarfę otwierając tym samym zmodernizowany budynek szkolny. Szarfę przecięli byli dyrektorowie SP we Wrześnicy – Irena Duszyńska i Stanisław Grab, aktualny dyrektor – Iwona Duszyńska, Przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Wnuk, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Maja Gajda oraz Marta Hołowata – Przewodnicząca Rady Gminy Sławno, Marek Szanel – Radny i Ryszard Stachowiak – Wójt Gminy Sławno.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali sportowej, a rozpoczął ją patriotyczny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły we Wrześnicy. Monologi i utwory słowno-muzyczne wprowadziły zgromadzonych w podniosły nastrój.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Sławno, który w swoim wystąpieniu przedstawił zgromadzonym szczegółowe informacje o zakresie przeprowadzonych prac, źródłach finansowania i łącznej wartości zrealizowanych w szkole we Wrześnicy projektów. Były to projekty o łącznej wartości ponad 5,5 mln zł, dofinansowane ze środków:

 • Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Sławno”;
 • Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych w związku z realizacją projektu „Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną z OZE w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno”;
 • Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” oraz
 • z budżetu Gminy Sławno.

Wójt przekazał na ręce dyrektora podziękowania za zaangażowanie i współpracę dla społeczności szkolnej – nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

Z kolei pan Marek Szanel odczytał okolicznościowy list wystosowany przez Pawła Szefernakera – Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu MSWiA.

Głos zabrał również pan Józef Kwiatkowski z Kwasowa – kombatant, uczestnik walk podczas II wojny światowej, dziękując za uczczenie Dnia Niepodległości oraz kultywowanie pamięci o ważnych w historii naszego kraju wydarzeniach.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem zmodernizowanego obiektu szkolnego oraz słodkim poczęstunkiem.

Kilka słów o wydarzeniu można posłuchać na stronie rozgłośni Polskie Radio Koszalin https://prk24.pl/64456058/we-wrzesnicy-w-gminie-slawno-oddano-do-uzytku-gruntownie-wyremontowany-budynek-szkoly-podstawowej

 

tekst zaczerpnięto ze strony Gminy Sławno

« z 5 »

PRZERWA NA CZYTANIE

Nasza szkoła włączyła się do  III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Celem akcji jest: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Czwartek jest u nas dniem bez telefonu komórkowego, więc czytanie książki pomogło uczniom zapełnić czas w czasie przerw. Chwilę z książką udało się też spędzić pani dyrektor, pani sekretarce, paniom z obsługi i nauczycielom. Najmłodszym książeczki czytały dziewczęta ze Szkolnego Koła Wolontariatu. W czasie długiej przerwy wykorzystały one sprzęt nagłaśniający. 

Tego dnia czytały książki lub wysłuchały czytania 102 osoby.

Dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za udział w akcji i jej przygotowanie.

Koordynator Małgorzata Nowak

« z 2 »