Realizowane programy/projekty

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – „Książki  naszych marzeń”

 

 

 

2. „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 

 

 

3. Akcja „Narodowe Czytanie”