Wykaz dni wolnych od zajęć

WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

1) 02.11.2018 r. (piątek)
2) 02.01.2019 r. (środa)
3) 10-12.04.2019 r. (środa – piątek) -egz. gimnazjalny oraz 15-17.04.2019 r. (poniedziałek – środa) – egz. ósmoklasisty
4) 29-30.04.2019 r. (poniedziałek – wtorek)
5) 02.05.2019 r. (czwartek)
6) 17.06.2019 r. (poniedzialek)