Wykaz dni wolnych od zajęć

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
ROK SZKOLNY 2020/2021

 

  • 24.05.2021 r.
  • 25-27.05.2021 r. (wtorek-środa-czwartek) – egz. ósmoklasisty
  • 05.2021 r.
  • 05.2021 r.
  • 06. 2021 r.
  • 06. 2021 r.

Dyrektor zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z bieżących potrzeb szkoły (sytuacja epidemiologiczna, awarie, sytuacje losowe), po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.