Wykaz dni wolnych od zajęć

WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

  1. 31.10.2019 r. (czwartek)

  2. 2-3.01.2020 r. (czwartek, piątek)

  3. 21-23.04.2020 r. (wtorek-środa-czwartek) – egz. ósmoklasisty

  4. 30.04.2020 r. (czwartek)

  5. 12.06.2020 r. (piątek)