ZDALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Drodzy Uczniowie.  Z powodu zaistniałej sytuacji nie możemy spotykać się na zajęciach logopedycznych, dlatego przygotowałam dla Was padlet „E-logopedia” https://padlet.com/iwonaduszynska/ztavtqu8xelq1q84/, który jest dostępny na stronie internetowej naszej szkoły. W padlecie zamieszczam ćwiczenia logopedyczne w atrakcyjnej formie: gimnastyka buzi i języka, memory, wykreślanki, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, a także różne gry i zabawy.

Nie zapominajcie o codziennych ćwiczeniach logopedycznych, poświęćcie chociaż 10 min dziennie, a efekty będą rewelacyjne. Pozdrawiam i do zobaczenia

Iwona Duszyńska

Rekrutacja do klasy pierwszej

Informuję, że od 15 lutego do 15 marca 2021 r. odbędzie się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej we Wrześnicy na rok szkolny 2021/2022.
Przypominam jednocześnie, że do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  (pdf  642 KB) rodziców/opiekunów.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice/opiekunowie kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej składają wniosek o przyjęcie  (pdf  642 KB) do szkoły.
Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie składane są osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły w dniach 15.02.2021 r. – 15.03.2022 r. w godz.7.30-15.30.
Druki zgłoszenia do szkoły i wniosku o przyjęcie do szkoły są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja 2021/2022” oraz do pobrania w sekretariacie Szkoły lub w  Przedszkolu EKOLUDKI we Wrześnicy.
Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie od 12 sierpnia 2021 r. do 18 sierpnia  2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym (pdf 673 KB)

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym określone zostały w:

UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 (pdf 220 KB)

UCHWAŁA NR XXXVI/273/201 7 (pdf 221 KB)

Iwona Duszyńska – dyrektor szkoły

Informacja

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Informujemy, że od 18.01.2021 (poniedziałek) uczniowie kl. 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w szkole, natomiast pozostali uczniowie kontynuują naukę w trybie zdalnym.
Zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez MEiN, MZ, GIS, w celu ograniczenia  do minimum  kontaktowania się uczniów, wprowadzamy następujące zmiany w dotychczas obowiązujących zasadach pracy w reżimie sanitarnym:
– uczniowie klasy 3 będą mieli zajęcia w sali nr 10 (obok sekretariatu),
– uczniowie klasy 1 korzystają z pierwszej szatni,
– uczniowie klas 2 i 3 korzystają z drugiej szatni (obok toalety dla dziewcząt).
Zmianie ulegną również godziny przerw w ramach zajęć prowadzonych z wychowawcą.
Utrzymujemy w mocy zakaz wstępu na teren szkoły dla osób postronnych.

Wytyczne MEiN, ZM, GIS

Prezydium Rady Rodziców

W dniu 28.09.2020 r. przeprowadzono wybory do Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców:
• Przewodniczący – Anna Wnuk
• Sekretarz – Aleksandra Mazurek
• Skarbnik – Elżbieta Sandomierska

Członkowie Rady Rodziców:
Piotr Wróbel
Alina Kubicka
Dorota Oliwa
Justyna Hinz