Informacja

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Informujemy, że od 18.01.2021 (poniedziałek) uczniowie kl. 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w szkole, natomiast pozostali uczniowie kontynuują naukę w trybie zdalnym.
Zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez MEiN, MZ, GIS, w celu ograniczenia  do minimum  kontaktowania się uczniów, wprowadzamy następujące zmiany w dotychczas obowiązujących zasadach pracy w reżimie sanitarnym:
– uczniowie klasy 3 będą mieli zajęcia w sali nr 10 (obok sekretariatu),
– uczniowie klasy 1 korzystają z pierwszej szatni,
– uczniowie klas 2 i 3 korzystają z drugiej szatni (obok toalety dla dziewcząt).
Zmianie ulegną również godziny przerw w ramach zajęć prowadzonych z wychowawcą.
Utrzymujemy w mocy zakaz wstępu na teren szkoły dla osób postronnych.

Wytyczne MEiN, ZM, GIS

Prezydium Rady Rodziców

W dniu 28.09.2020 r. przeprowadzono wybory do Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców:
• Przewodniczący – Anna Wnuk
• Sekretarz – Aleksandra Mazurek
• Skarbnik – Elżbieta Sandomierska

Członkowie Rady Rodziców:
Piotr Wróbel
Alina Kubicka
Dorota Oliwa
Justyna Hinz

Komunikat MEN

Komunikat MEN w sprawie wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19

Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka do zajęć w żłobku, przedszkolu czy szkole lub poświadczać, że występujące u dziecka objawy nie są wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, lecz przewlekłej choroby układu oddechowego.

  • Niezasadnym jest wymaganie potwierdzenia braku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u dzieci bezobjawowych lub z katarem. Należy pamiętać, że decyzja o skierowaniu danej osoby na badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 pozostaje w kompetencjach lekarzy zlecających badanie, przy uwzględnieniu przesłanek klinicznych oraz aktualnych wytycznych i rekomendacji dotyczących sytuacji, w których wykonanie testu na obecność genomu wirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zasadne. Na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny określa definicję przypadku, w której ustala kryteria min. kliniczne i epidemiologiczne wskazujące na potrzebę przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej.
  • W przypadku kiedy w szkole/przedszkolu pojawia się dziecko z objawami charakterystycznymi dla alergii w postaci kataru siennego (objawiającego się m.in. kichaniem, wyciekaniem z nosa wodnistej wydzieliny, łzawieniem oczu) należy honorować zaświadczenie lekarskie potwierdzające alergię u dziecka.
  • W przypadku, kiedy w szkole pojawia się dziecko z zaświadczeniem od lekarza, iż jest zdrowe i może uczęszczać na zajęcia, należy takie zaświadczenie honorować. Lekarz, na podstawie wywiadu oraz badania przedmiotowego i podmiotowego dziecka, posiada kompetencje, aby dokonać rzetelnej oceny jego stanu zdrowia.

Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19:

PROCEDURY W OKRESIE EPIDEMII COVID SP

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SEKRETARIACIE

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

ZASADY I PRZEBIEG EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 DZIECKA /PODOPIECZNEGO