ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

31 lipca br. każdemu absolwentowi szkoły zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 14.00 (31.07.2020 r. lub 03.08.2020 r.).
Przypominam, że absolwenci będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

Informacja dyrektora CKE

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

WYRÓŻNIENIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY

Dyplom „WZOROWY UCZEŃ”, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz nagroda książkowa:

 1. Jakub Baran
 2. Julia Jabłońska
 3. Barbara Jastrzębska
 4. Kinga Michałowska
 5. Olga Michałowska
 6. Julia Myślak

LIST GRATULACYJNY DLA RODZICÓW WZOROWEGO ABSOLWENTA:

 1. Państwo Agnieszka i Michał Baran
 2. Państwo Danuta i Henryk Jabłońscy
 3. Państwo Sylwia i Bartosz Jastrzębscy
 4. Państwo Iwona i Krzysztof Michałowscy
 5. Państwo Ewelina i Paweł Myślak

PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwentów za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach i turniejach:

 1. Jakub Baran
 2. Barbara Jastrzębska
 3. Adam Krajewski
 4. Jan Kempa

PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwentów za trzyletnią, aktywną pracę w wolontariacie szkolnym:

 1. Julia Jabłońska
 2. Julia Myślak
 3. Kacper Martyka
 4. Ewa Obiała
 5. Aleksandra Jung
 6. Wiktoria Kłębucka
 7. Kinga Michałowska
 8. Olga Michałowska
 9. Marta Strupiechowska
 10. Jan Kempa
 11. Barbara Jastrzębska

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW KLAS I – VII:

Dyplom „WZOROWY UCZEŃ” oraz nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów:

Klasa I: Natalia Krakowiak, Wiktoria Dąbrowska

Klasa II: Julia Tyl, Kaja Gutowska

Klasa III: Kamil Duda, Lena Drop, Jan Zięba, Rafał Szczepanek

 • Dyplomy i książki dla wszystkich uczniów klas I-III za aktywność i sumienność w zdalnym nauczaniu.

Klasa IV: Kacper Maliszewski, Gracjan Myślak, Hanna Tworek, Kinga Pągowska

Klasa V: Denis Bachuryński, Oskar Mazurek, Maja Gajda, Karol Kowalski, Zofia Woźniak, Faustyna Żerman

Klasa VI: Igor Konieczny, Oliwier Konieczny, Julia Świacka

Klasa VII: Marcin Hinz

NAGRODA SPECJALNA – grawerton – za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach i turniejach:

 1. Jakub Baran
 2. Barbara Jastrzębska
 3. Jan Kempa
 4. Adam Krajewski

DYPLOM I NAGRODA KSIĄŻKOWA za „WZOROWĄ FREKWENCJĘ”:

 1. Maja Kowalska
 2. Paweł Piekarski

DYPLOMY DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH CZYTELNIKÓW:

 1. Maja Kupis
 2. Maja Świacka
 3. Nikola Bajur
 4. Antoni Obiała
 5. Marcin Hinz
 6. Olga Michałowska
 7. Kinga Michałowska
 8. Adam Krajewski

DYPLOMY – PODZIĘKOWANIA:

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej – Pani Anny Wnuk – podziękowania dla wszystkich Rodziców za współpracę oraz pomoc w realizacji zdalnego nauczania.

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają podziękowanie dla Pani Aleksandry Mazurek za współpracę oraz zakup strojów dla szkolnej drużyny sportowej.

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają podziękowanie dla Pana Grzegorza Koniecznego za współpracę oraz zakup strojów dla szkolnej drużyny sportowej.

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają podziękowanie dla Pana Stanisława Motykowskiego za współpracę oraz przekazanie sprzętu komputerowego uczniowi naszej szkoły, jako pomoc w realizacji zdalnego nauczania.

Wszystkie dyplomy i nagrody książkowe są sfinansowane przez Radę Rodziców.

Dyrektor szkoły – mgr Iwona Duszyńska

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Obecny rok szkolny kończymy w całkowicie odmienny sposób.  Z powodu ograniczeń związanych z pandemią, odwołujemy oficjalną uroczystość i zapraszamy uczniów 26 czerwca na indywidualne rozdanie świadectw. Świadectwa będą wydawane przy wejściach do szkoły:

 • wejście główne
 • wejście boczne
 • wejście tylne (przy sali gimnastycznej).

Uczniowie przychodzą po odbiór świadectw według następującego harmonogramu:

Godzina odbioru świadectw Klasa Miejsce/wejście do szkoły
9.00 – 9.20 I wejście główne
II wejście boczne
IV wejście tylne
9.30 – 9.50 V wejście główne
VI wejście boczne
VII wejście tylne
10.00 – 10.20 III wejście główne – spotkanie trzecioklasistów na sali gimnastycznej
10.30 – 10.50 VIII wejście główne – spotkanie ósmoklasistów na sali gimnastycznej
 • Przy wyznaczonym wejściu na uczniów będą czekali wychowawcy.
 • W tym dniu szkoła nie zapewnia dowozu uczniów.
 • Prosimy uczniów, aby pamiętali o maseczkach, rękawiczkach i zachowaniu dystansu społecznego.
 • Istnieje możliwość odebrania świadectw również w innym dniu, sekretariat szkolny pracuje w pierwszym tygodniu wakacji w godz. 8.00-15.00 (tel. 0598108823).

Iwona Duszyńska – Dyrektor szkoły

Konsultacje dla uczniów

Zasady organizacji konsultacji dla uczniów w dniach 1-5 czerwca 2020 r. oraz korzystania z biblioteki szkolnej.

     Od 1 czerwca istnieje możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje są dobrowolne dla uczniów. Nasza szkoła prowadzi konsultacje on-line na platformie Microsoft Teams wg uzgodnionego harmonogramu. Możliwe są również konsultacje bezpośrednie w szkole (indywidualnie lub w małych  grupach), w celu napisania sprawdzianu lub dodatkowego sprawdzenia wiedzy ucznia przed wystawieniem oceny klasyfikacyjnej.

Uwagi:

 • Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują obostrzenia sanitarne (dezynfekcja rąk, przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczeństwa).
 • Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić odpowiedniemu nauczycielowi najpóźniej dzień przed konsultacjami, poprzez wiadomość na czacie Microsoft Teams.
 • Przypominam, że cały czas obowiązuje wszystkich zdalne nauczanie.
 • Obowiązuje nowy regulamin korzystania z biblioteki.

Harmonogram konsultacji dla uczniów w dniach 1-5 czerwca 2020 r.

Lp. Nauczyciel prowadzący

Poniedziałek 01.06.2020 r.

Wtorek
02.06.2020 r.

Środa
03.06.2020 r.
Czwartek
04.06.2020 r.
Piątek
05.06.2020 r.
1 V. Kucharska 12.00 – 12.45
2 K. Wiśniewska 12.00 – 12.45
3 E. Drop-Konieczna 11.30 -12.15
4 L. Nowak 9.30 – 10.15
5 G. Kucharski 12.45 – 13.30
6 M. Nowak 14.30 – 15.15
7 E. Gargas 14.00 -14.45
8 I. Duszyńska 9.00 – 9.45
9 W. Szokalski 14.00 -14.45
10 A. Woropaj 14.00 -15.00
11 M. Wysocka 14.00 -14.45
12 P. Cichocka 10.15-11.00
13 K. Dudzińska-Lach 9.00 – 9.45
14 T. Godula 13.30 – 14.15
15 G. Górnik 9.00 – 9.45
16 A. Łukaszewicz 12.50 – 13.35
17 Biblioteka 10.30 – 11.30

Uczniu:

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Iwona Duszyńska – Dyrektor Szkoły

PODZIĘKOWANIE

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję Panu Sławomirowi Żydowskiemu – właścicielowi Serwisu „Pomoc Komputerowa” w Sławnie, za przekazanie laptopa dla ucznia naszej szkoły. Sprawny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu to dziś podstawowe narzędzie edukacji. Dzięki takiemu wsparciu uczeń może aktywnie uczestniczyć w lekcjach online, przesyłać prace domowe, pisać sprawdziany, rozwiązywać testy, a także być w kontakcie z rówieśnikami.
To wspaniałe, że w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, znajdują się osoby o wielkim sercu, wspierające bezinteresownie szkołę i jej uczniów.

Dziękuję!
Iwona Duszyńska – Dyrektor Szkoły

KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW – od 25 maja 2020 r.

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja szkoła organizuje konsultacje dla uczniów klasy VIII. Wymiar tych konsultacji jest uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii i usystematyzowania materiału.
Uwagi:

 • Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, rękawice, dezynfekcja rąk, przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczeństwa).
 • Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić odpowiedniemu nauczycielowi najpóźniej dzień przed konsultacjami, poprzez wiadomość na czacie M Teams.
 • Przypominam ósmoklasistom, że cały czas obowiązuje zdalne nauczanie.

 Harmonogram konsultacji dla ósmoklasistów – od 25 maja 2020 r.

Lp. Przedmiot Nauczyciel prowadzący Dzień tygodnia Godziny Numer sali
1. Język polski M. Nowak wtorek 11.50-12.35 7
2. Matematyka T. Godula środa 13.45-14.30 7
3. Język angielski W. Szokalski czwartek 13.45-14.30 7

Uczniu:

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Iwona Duszyńska – Dyrektor Szkoły