Szanowni Rodzice!

Informuję, że w związku z brakami kadrowymi i koniecznością przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zarządzeniem nr 17/2018-2019 wprowadzono zmiany w wykazie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019. Wykreślono  dni: 29-30.04.2019 r. i 17.06.2019 r., dodano 10-12.04.2019 r. (egzamin gimnazjalny).
Zmiany wprowadzono po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

W związku z powyższym w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. w szkole nie będzie zajęć lekcyjnych, natomiast szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze.

Dyrektor Szkoły
mgr Iwona Duszyńska

REKOLEKCJE

Informuję, że w dniach 25-26-27 marca 2019 r. odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów. Nauki rekolekcyjne prowadzone będą w kościele we Wrześnicy według następującego harmonogramu:

25-26 marca 2019 r.

  • Klasy I – VI – godz. 9.00 – 9.45
  • Klasa VII, VIII, III GIM – godz. 9.45 – 10.30

27 marca 2019 r.

  • Wszystkie klasy – godz. 9.30 – 10.30

Uwagi organizacyjne:

  • W w/w dniach uczniowie mają zajęcia lekcyjne według planów zajęć w danym dniu, jedynie w wyznaczonych godzinach przechodzą pod opieką nauczycieli do kościoła, gdzie będą prowadzone nauki rekolekcyjne.
  • Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i z kościoła.
  • Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, podczas rekolekcji będą mieli zapewnioną opiekę w szkole.

Zapisy uczniów do klasy pierwszej

DRODZY RODZICE!

Informuję, że w dniach od 1 do 29 marca 2019 r. prowadzone będą zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej we Wrześnicy. Zapraszamy do sekretariatu szkoły w godzinach 7.30 – 15.00.

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i dokument zawierający dane dziecka (książeczka zdrowia lub dowód osobisty dziecka). Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w sekretariacie szkoły lub w Przedszkolu EKOLUDKI we Wrześnicy.

Iwona Duszyńska – Dyrektor Szkoły

 

Bezpieczne ferie

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ:
• Informuj opiekunów gdzie dokładnie idziesz i o której godzinie wrócisz
• Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym miejscu – to może skusić potencjalnego złodzieja
• Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im
• Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze
• Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, nr telefonu
• Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc
• Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast i zawołaj osobę dorosłą.

Czytaj dalej