Prezydium Rady Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY   

ROK SZKOLNY 2022/2023

Anna Wnuk – przewodnicząca 

Monika Duda – sekretarz

Daria Padewska – skarbnik

Członkowie:

Justyna Baran

Aneta Guzowska

Katarzyna Lewandowska           

Elżbieta Sandomierska

Kinga Śledź

Wyboru Prezydium Rady Rodziców dokonano na zebraniu w dniu 21.09.2022 r.