Prezydium Rady Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY ROK SZKOLNY 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców:
• Przewodniczący – Anna Wnuk
• Skarbnik – Monika Strupiechowska
• Sekretarz – Agnieszka Jabłońska

Wybory przeprowadzono w dniu 2.10.2018 r.