Prezydium Rady Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY ROK SZKOLNY 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców:
• Przewodniczący – Anna Wnuk
• Skarbnik – Monika Strupiechowska
• Sekretarz – Aleksandra Mazurek

Uchwała Nr 1/209-2020 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej we Wrześnicy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie składu Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej we Wrześnicy na rok szkolny 2019/2020.