Prezydium Rady Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY ROK SZKOLNY 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców:
• Przewodniczący – Anna Wnuk
• Sekretarz – Aleksandra Mazurek
• Skarbnik – Elżbieta Sandomierska

Członkowie Rady Rodziców:
Piotr Wróbel
Alina Kubicka
Dorota Oliwa
Justyna Hinz

Wybory przeprowadzono w dniu 28.09.2020 r.