ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO – WAŻNE DATY 2018/2019:

• Inauguracja roku szkolnego: 03.09.2018 r.
• I semestr trwa od 03.09.2018 r. do 25.01.2019 r.
• II semestr trwa od 11.01.2019 r. do 21.06.2019 r.
• Ferie zimowe: 28.01-08.02.2019 r.
• Egzamin gimnazjalny: 10-12.04.2019 r.
• Egzamin ósmoklasisty: 15-17.04.2019 r.
• Dni na galowo: 3.IX; 12.X; 7.XI; 10-12.IV (kl. III gim.); 15-17.IV (kl. VIII), 21.VI
• Zimowa przerwa świąteczna: 24.12.2018 – 01.01.2019 r.
• Wiosenna przerwa świąteczna: 18-23.04.2019r.
• Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2019 r.