Terminy klasyfikacji

Termin

Zadania

03-30.09.2018 Adaptacja uczniów klasy IV – czas bez ocen niedostatecznych.
do 21.12.2018 Przekazanie informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach semestralnych, zagrożeniach oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć oraz o przewidywanej ocenie z zachowania.
do 17.01.2019 Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych.
22.01.2019 Zebranie Rady Pedagogicznej – wyniki klasyfikacji semestralnej.
do 24.01.2019 Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o wynikach klasyfikacji semestralnej.
do 13.05.2019 Przekazanie informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych, zagrożeniach oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć oraz o przewidywanej ocenie z zachowania.
do 11.06.2019 Ostateczny termin wystawiania ocen  rocznych.
13.06.2019 Zebranie Rady Pedagogicznej – wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej.