ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

31 lipca br. każdemu absolwentowi szkoły zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 14.00 (31.07.2020 r. lub 03.08.2020 r.).
Przypominam, że absolwenci będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

Informacja dyrektora CKE

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

WYRÓŻNIENIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY

Dyplom „WZOROWY UCZEŃ”, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz nagroda książkowa:

 1. Jakub Baran
 2. Julia Jabłońska
 3. Barbara Jastrzębska
 4. Kinga Michałowska
 5. Olga Michałowska
 6. Julia Myślak

LIST GRATULACYJNY DLA RODZICÓW WZOROWEGO ABSOLWENTA:

 1. Państwo Agnieszka i Michał Baran
 2. Państwo Danuta i Henryk Jabłońscy
 3. Państwo Sylwia i Bartosz Jastrzębscy
 4. Państwo Iwona i Krzysztof Michałowscy
 5. Państwo Ewelina i Paweł Myślak

PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwentów za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach i turniejach:

 1. Jakub Baran
 2. Barbara Jastrzębska
 3. Adam Krajewski
 4. Jan Kempa

PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwentów za trzyletnią, aktywną pracę w wolontariacie szkolnym:

 1. Julia Jabłońska
 2. Julia Myślak
 3. Kacper Martyka
 4. Ewa Obiała
 5. Aleksandra Jung
 6. Wiktoria Kłębucka
 7. Kinga Michałowska
 8. Olga Michałowska
 9. Marta Strupiechowska
 10. Jan Kempa
 11. Barbara Jastrzębska

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW KLAS I – VII:

Dyplom „WZOROWY UCZEŃ” oraz nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów:

Klasa I: Natalia Krakowiak, Wiktoria Dąbrowska

Klasa II: Julia Tyl, Kaja Gutowska

Klasa III: Kamil Duda, Lena Drop, Jan Zięba, Rafał Szczepanek

 • Dyplomy i książki dla wszystkich uczniów klas I-III za aktywność i sumienność w zdalnym nauczaniu.

Klasa IV: Kacper Maliszewski, Gracjan Myślak, Hanna Tworek, Kinga Pągowska

Klasa V: Denis Bachuryński, Oskar Mazurek, Maja Gajda, Karol Kowalski, Zofia Woźniak, Faustyna Żerman

Klasa VI: Igor Konieczny, Oliwier Konieczny, Julia Świacka

Klasa VII: Marcin Hinz

NAGRODA SPECJALNA – grawerton – za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach i turniejach:

 1. Jakub Baran
 2. Barbara Jastrzębska
 3. Jan Kempa
 4. Adam Krajewski

DYPLOM I NAGRODA KSIĄŻKOWA za „WZOROWĄ FREKWENCJĘ”:

 1. Maja Kowalska
 2. Paweł Piekarski

DYPLOMY DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH CZYTELNIKÓW:

 1. Maja Kupis
 2. Maja Świacka
 3. Nikola Bajur
 4. Antoni Obiała
 5. Marcin Hinz
 6. Olga Michałowska
 7. Kinga Michałowska
 8. Adam Krajewski

DYPLOMY – PODZIĘKOWANIA:

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej – Pani Anny Wnuk – podziękowania dla wszystkich Rodziców za współpracę oraz pomoc w realizacji zdalnego nauczania.

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają podziękowanie dla Pani Aleksandry Mazurek za współpracę oraz zakup strojów dla szkolnej drużyny sportowej.

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają podziękowanie dla Pana Grzegorza Koniecznego za współpracę oraz zakup strojów dla szkolnej drużyny sportowej.

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają podziękowanie dla Pana Stanisława Motykowskiego za współpracę oraz przekazanie sprzętu komputerowego uczniowi naszej szkoły, jako pomoc w realizacji zdalnego nauczania.

Wszystkie dyplomy i nagrody książkowe są sfinansowane przez Radę Rodziców.

Dyrektor szkoły – mgr Iwona Duszyńska

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Obecny rok szkolny kończymy w całkowicie odmienny sposób.  Z powodu ograniczeń związanych z pandemią, odwołujemy oficjalną uroczystość i zapraszamy uczniów 26 czerwca na indywidualne rozdanie świadectw. Świadectwa będą wydawane przy wejściach do szkoły:

 • wejście główne
 • wejście boczne
 • wejście tylne (przy sali gimnastycznej).

Uczniowie przychodzą po odbiór świadectw według następującego harmonogramu:

Godzina odbioru świadectw Klasa Miejsce/wejście do szkoły
9.00 – 9.20 I wejście główne
II wejście boczne
IV wejście tylne
9.30 – 9.50 V wejście główne
VI wejście boczne
VII wejście tylne
10.00 – 10.20 III wejście główne – spotkanie trzecioklasistów na sali gimnastycznej
10.30 – 10.50 VIII wejście główne – spotkanie ósmoklasistów na sali gimnastycznej
 • Przy wyznaczonym wejściu na uczniów będą czekali wychowawcy.
 • W tym dniu szkoła nie zapewnia dowozu uczniów.
 • Prosimy uczniów, aby pamiętali o maseczkach, rękawiczkach i zachowaniu dystansu społecznego.
 • Istnieje możliwość odebrania świadectw również w innym dniu, sekretariat szkolny pracuje w pierwszym tygodniu wakacji w godz. 8.00-15.00 (tel. 0598108823).

Iwona Duszyńska – Dyrektor szkoły

Egzamin Ósmoklasisty 2020

« z 4 »