Projekt „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość”

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 13 października 2017 r. przez Wójta Gminy Sławno z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie rozpoczęto realizację projektu „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość”. Realizatorami projektu są: Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Szkoła Podstawowa w Sławsku, Szkoła Podstawowa w Warszkowie, Szkoła Podstawowa we Wrześnicy (tylko klasy gimnazjalne) oraz Szkoła Podstawowa w Żukowie.

Szkoły gminne otrzymają wsparcie w łącznej kwocie 1 137 841 zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa ta aż 90% wartości projektu czyli 1 024 047 zł.

Projekt obejmuje:

  • wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia technologiczne i specjalistyczne, w tym: 3 kamery, 13 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, tablet, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 5 rzutników multimedialnych, 2 ekrany do rzutników multimedialnych, 7 monitorów interaktywnych, odtwarzacz CD z głośnikami, 2 aparaty fotograficzne, 3 wizualizery, 29 mikroskopów, teleskop,
  • budowę szkolnej infrastruktury sieciowej w tym bezprzewodowej sieci Wi-Fi,
  • wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych i matematycznych we wszystkich szkołach,
  • dwie edycje stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatyki i języków obcych,
  • organizację warsztatów z programowania,
  • rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
  • organizację zajęć dodatkowych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • organizację naukowych warsztatów wyjazdowych do Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni i Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu,
  • nabycie przez 62 nauczycieli dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, poprzez udział w studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz w szkoleniach z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauczania metodą eksperymentu.

W okresie realizacji projektu tj. do końca czerwca 2019 roku, wsparciem zostanie objętych 224 uczniów oraz 62 nauczycieli.

CELE PROJEKTU:

1. Głównym celem realizacji projektu „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość” na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 jest wzmocnienie do 31.05.2019 r. zdolności do przyszłego zatrudnienia (99 dziewcząt i 125 chłopców) uczniów szkół z terenu Gminy Sławno, woj. Zachodniopomorskiego: Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Szkoła Podstawowa w Warszkowie, Szkoła Podstawowa w Żukowie, Szkoła Podstawowa w Sławsku, Szkoła Podstawowa we Wrześnicy oraz udoskonalenie ich kompetencji kluczowych w zakresie TIK, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwinięcie systemu indywidualnej pracy z uczniem poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów, doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w pomoce dydaktyczne, doposażenie szkół w pomoce TIK.
2. W zależności od szkoły projekt przewiduje realizację w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących:
1) zajęcia dla uczniów w zakresie kształcenia kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
2) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
3) warsztaty z programowania;
4) zajęcia w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Plan zajęć

PONIEDZIAŁEK

GODZINA 13.40 – 14.25
DORADZTWO ZAWODOWE

GODZINA 14.35 – 15.20
„ODYSEJA UMYSŁU” – EKSPERYMENTY BIOLOGICZNE, CHEMICZNE I FIZYCZNE
KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WTOREK
GODZINA 14.35 – 15.20
„ODYSEJA UMYSŁU” – EKSPERYMENTY BIOLOGICZNE, CHEMICZNE I FIZYCZNE

ŚRODA
GODZINA 14.35 – 15.20
„ODYSEJA UMYSŁU” – EKSPERYMENTY BIOLOGICZNE, CHEMICZNE I FIZYCZNE
BUDUJĘ, PROGRAMUJĘ, BAWIĘ SIĘ” – ROBOTYKA, PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM

CZWARTEK
GODZINA 14.35 – 15.20
„MEGA MÓZG” ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH MATEMATYCZNIE
ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

« z 2 »
« z 3 »
« z 3 »
« z 12 »