Kierownicy/dyrektorzy szkoły

KIEROWNICY/DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

(informacje dotyczące początków szkoły odtworzono na podstawie wpisów w kronice szkoły)

rok szkolny 1945/1946 – Stanisław Siemek
rok szkolny 1946/1947 – Witold Swędrowski, Janina Szykowiecka
03.09.1947 – 31.01.1948 – Anna Wisłocka
01.02.1948 – 30.09.1951 – Wiktor Kuropatwa
01.10.1951 – 31.08.1952 – Helena Krassowska
01.09.1952 – 31.03.1954 – Julian Kostępski
01.04.1954 – 31.07.1954 – Ludwik Kułaga
01.09.1954 – 30.09.1958 – Julian Kostępski
01.10.1958 – 07.10.1959 – Teresa Staniszewska
08.10.1959 – 31.08.1963 – Jadwiga Świętorzecka
01.09.1963 – 31.08.1978 – Marianna Kufel
01.09.1978 – 31.08.1982 – Irena Duszyńska
01.09.1982 – 31.08.1999 – Stanisław Grab
01.09.2000 – 31.08.2015 – Iwona Duszyńska
01.09.2015 – 31.08.2017 – Iwona Duszyńska (Zespół Szkół)
01.09.2017 – Iwona Duszyńska (8-letnia SP)