Historia szkoły

Szkoła Podstawowa we Wrześnicy rozpoczęła działalność 4 września 1945 roku jako Publiczna Szkoła Podstawowa. Uczęszczało do niej wówczas 11 uczniów, będących dziećmi polskich osadników przybywających wraz z rodzinami na tutejsze ziemie. Budynek szkolny w wyniku działań wojennych został zniszczony, stąd też cała miejscowa ludność pomagała w porządkowaniu sal lekcyjnych i otoczenia szkoły. Do szkoły uczęszczali uczniowie z Wrześnicy, Noskowa i Żabna. Kierownikiem szkoły był Stanisław Siemek. Najdłużej funkcję dyrektora pełnili: Marianna Kufel, Irena Duszyńska i Stanisław Grab. W latach 2000-2015 dyrektorem Szkoły Podstawowej była Iwona Duszyńska.
Od 1 września 1999 r. w budynku szkoły oprócz Szkoły Podstawowej, mieściło się również 3-letnie Gimnazjum, którego Dyrektorem została Grażyna Duszyńska. W pierwszych latach Gimnazjum we Wrześnicy obejmowało również oddziały zamiejscowe w Sławsku. Z dniem 1 września 2005 r. powołano Gimnazjum w Sławsku w miejsce dotychczasowej filii, tym samym gimnazja we Wrześnicy i w Sławsku zyskały odrębność. Dyrektorem Gimnazjum we Wrześnicy została Katarzyna Dudzińska. Do wrześnickiego gimnazjum uczęszczali uczniowie z Wrześnicy oraz dowożeni uczniowie z Noskowa, Żabna, Tychowa, Warszkowa, Warszkówka, Kwasowa, Pomiłowa i kilkoro uczniów ze Sławna.
Z dniem 1 września 2015 r. z istniejących szkół – 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum utworzono Zespół Szkół we Wrześnicy. Dyrektorem Zespołu Szkół została Iwona Duszyńska.
W efekcie kolejnej reformy edukacji z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół we Wrześnicy przekształcono w 8-klasową szkołę podstawową, której dyrektorem została Iwona Duszyńska. Dotychczasowe oddziały gimnazjalne weszły w skład szkoły podstawowej i będą stopniowo wygaszane.
Budynek szkolny na przestrzeni lat zmieniał swój wygląd. W roku 1987 dzięki pomocy mieszkańców Wrześnicy zakończono rozbudowę szkoły i oddano do użytku salę gimnastyczną. W listopadzie 2011 r. przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Wrześnicy oddano do użytku boisko wielofunkcyjne ORLIK, w skład którego wchodzi m.in. boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki/kort tenisowy oraz zaplecze sanitarne.
Obecnie uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale lekcyjne, pracownię komputerową, bibliotekę, salę gimnastyczną, działa punkt wydawania ciepłych posiłków. Szkoła ma własny ceremoniał, organizuje liczne konkursy, uroczystości, akademie i festyny. Duży nacisk kładzie na edukację ekologiczną, której corocznym podsumowaniem jest Tydzień Ekologiczny łączący zabawę, profilaktykę zdrowotną oraz wiedzę ekologiczną i przyrodniczą. Uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami uczniów w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a także krajowych. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Sławnie.