Wyniki wyborów do Rady Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY ROK SZKOLNY 2019/2020

Przedstawiciele oddziałowych Rady Rodziców:
• Klasa I – Piotr Wróbel
• Klasa II – Alina Kubicka
• Klasa III – Anna Wnuk
• Klasa IV – Elżbieta Sandomierska
• Klasa V – Aleksandra Mazurek
• Klasa VI – Dorota Oliwa
• Klasa VII – Justyna Hinz
• Klasa VIII – Monika Strupiechowska

Wybory przeprowadzono w dniu 11.09.2019 r.