Oddzialowe Rady Rodziców

PRZEDSTAWICIELE ODDZIAŁOWYCH RADY RODZICÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY

ROK SZKOLNY 2023/2024

  • Klasa I – Monika Duda
  • Klasa II – Paulina Kubicka
  • Klasa III – Daria Padewska
  • Klasa IV – Katarzyna Lewandowska
  • Klasa V –Monika Duda
  • Klasa VI –  Kinga Śledź
  • Klasa VII – Anna Wnuk
  • Klasa VIII – Elżbieta Sandomierska

Wyboru przedstawicieli oddziałowych Rad Rodziców dokonano na klasowych zebraniach w dniu 13.09.2023 r.