Wyniki wyborów do Rady Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY ROK SZKOLNY 2020/2021

Przedstawiciele oddziałowych Rady Rodziców:
• Klasa I – Aleksandra Mazurek
• Klasa II – Piotr Wróbel
• Klasa III – Alina Kubicka
• Klasa IV – Anna Wnuk
• Klasa V – Elżbieta Sandomierska
• Klasa VI – Aleksandra Mazurek
• Klasa VII – Dorota Oliwa
• Klasa VIII – Justyna Hinz

Wybory przeprowadzono w dniu 16.09.2020 r.