Oddzialowe Rady Rodziców

PRZEDSTAWICIELE ODDZIAŁOWYCH RADY RODZICÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY

ROK SZKOLNY 2022/2023

  • Klasa I – Aneta Guzowska
  • Klasa II – Daria Padewska
  • Klasa III – Katarzyna Lewandowska
  • Klasa IV – Monika Duda
  • Klasa V – Kinga Śledź
  • Klasa VI – Anna Wnuk
  • Klasa VII – Elżbieta Sandomierska
  • Klasa VIII – Justyna Baran

 

Wyboru przedstawicieli oddziałowych Rad Rodziców dokonano na klasowych zebraniach w dniu 15.09.2022 r.