Wyniki wyborów do Rady Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY ROK SZKOLNY 2018/2019

Przedstawiciele oddziałowych Rady Rodziców:
• Klasa I – Wojciech Śledź
• Klasa II – Anna Wnuk
• Klasa III – Elżbieta Sandomierska
• Klasa IV – Ewelina Gawin
• Klasa V – Dorota Oliwa
• Klasa VI – Justyna Hinz
• Klasa VII – Monika Strupiechowska
• Klasa VIII – Elżbieta Sandomierska
• Klasa III GIM – Agnieszka Jabłońska

Wybory przeprowadzono w dniu 18.09.2018 r.