Oddzialowe Rady Rodziców

ODDZIAŁOWE RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA

SKŁAD
ODDZIAŁOWEJ
RADY RODZICÓW

REPREZENTANT
DO RADY RODZICÓW SZKOŁY

I

Daria Padewska
Ewelina Gawin
Anna Wyciszkiewicz

Daria Padewska
II

Aleksandra Mazurek
Mariola Stachura
Agnieszka Gondek

Aleksandra Mazurek
III

Piotr Wróbel
Sylwia Dąbrowska

Piotr Wróbel
IV

Agnieszka Brzóska
Alina Szyler-Kubicka
Kinga Śledź

Kinga Śledź
V

Anna Wnuk
Monika Duda
Sylwia Dąbrowska

Anna Wnuk
VI

Elżbieta Sandomierska
Anna Pasek-Maliszewska
Marzena Tworek

Elżbieta Sandomierska
VII

Aleksandra Mazurek
Elżbieta Gawin
Anna Gajda

Aleksandra Mazurek
VIII

Elżbieta Sandomierska
Agnieszka Świacka
Dorota Oliwa

Elżbieta Sandomierska

 

Sporządzono na podstawie protokołów z wyborów przeprowadzonych w dn. 08.09.2021 r.