NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Postanowienia Rady Pedagogicznej w dniu 20.06.2012 r.
1. Dyplom i nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów z klasy VI oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:
 • Natalia Mrowińska
 • Laura Łanik
 • Weronika Dowbusz
2. Listy gratulacyjne dla rodziców najlepszych absolwentów szkoły:
 • Jadwiga i Jacek Mrowińscy
 • Anna i Piotr Łanikowie
 • Bernadeta  i Wiesław Dowbuszowie
3. Nagroda książkowa dla absolwenta za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich:
 • Natalia Mrowińska
4. Nagroda Wójta Gminy Sławno dla „NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY”:
 • Natalia Mrowińska /nagroda rzeczowa/
5. Nagroda Wójta Gminy Sławno dla „NAJLEPSZEGO UCZNIA GMINY SŁAWNO”:
 • Natalia Mrowińska /nagroda rzeczowa/
6. Dyplom i grawerton dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA – ABSOLWENTA” – za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w zawodach i turniejach sportowych: 
 • Laura Łanik kl. VI
 •  Weronika Dowbusz kl. VI
 • Krystian Przyborek kl.VI
 • Oliwer Szklarczyk kl. VI
 • Damian Nasidłowski  kl. VI
 • Paweł Sękowski  kl. VI
    
7. Dyplomy i nagrody książkowe za pilność w nauce dla wyróżniających się uczniów z klas I – III oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:
 • Natalia Krajewska  kl. I
 • Marcel Gutowski kl. I
 • Jarosław Motykowski kl. I
 • Patrycja Pachuta kl. II
 • Karina Myślak kl. II
 • Klaudia Sikora kl.II
 • Amelia Brzezińska  kl.I I
 • Anna Jastrzębska kl. III
 • Tytus Borycki kl. III
 • Zofia Mrugalska kl.III
 • Wiktoria Drop kl. III
 • Klaudia Wdówka kl. IIi
8. Nagroda „NAJLEPSZY UCZEŃ W KLASACH I – III” za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły: 
 • Anna Jastrzębska
9. Dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów z klas IV – V, tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:
 • Paweł Śpiechowicz  kl. IV
 • Kamila Krajewska  kl. IV
 • Aleksandra Leśkiewicz  kl.IV
 • Bartosz Duszyński kl. V
 • Igor Majchrzak  kl. V
 • Aleksandra Brzezińska kl. V
 • Bartłomiej Komisarczuk  kl. V
 • Jeremi Piwowarczuk  kl.V
10. Dyplomy i nagrody książkowe  za wzorową frekwencję:
 • Dominik Urbaniak
 • Wiktoria Dudzińska
 • Laura Łanik
11. Dyplom dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA”:
 • Natalia Borzych kl. 0
 • Marcel  Gutowski kl.I
 • Alan Bodak kl. I
 • Zofia Mrugalska kl. III
 • Wiktoria  Borzych kl. IV
 • Paweł Śpiechowicz kl. IV
 • Estera Szklarczyk kl. IV
 • Karolina Sękowska kl. V
 • Jakub Sil kl. V
12. Nagroda dla zwycięzców konkursu na najstaranniej prowadzone zeszyty: 
kl. I  – Marcel Gutowski
kl. II – Patrycja Pachuta
kl. III – Wiktoria Drop
kl. IV – Julia Meyer
kl. V – Bartosz Duszyński
kl. VI – Anna Wiewiórska
13. Tytuł „WOKALISTKA 2011/2012” za sukcesy w konkursach wokalnych oraz aktywny udział w uroczystościach szkolnych:
 • Weronika Dowbusz
 • Aleksandra Leśkiewicz
 • Aleksandra Brzezińska
14. Wyróżnienia (dyplomy) za aktywne czytelnictwo:
 • Jakub Baran
 • Kinga Michałowska
 • Olga Michałowska
 • Maria Bonisławska
 • Marcel Gutowski
 • Natalia Krajewska
 • Jarosław Motykowski
 • Paulina Oliwia
 • Karolina Ellwart
 • Karina Myślak
 • Klaudia Sikora
 • Wiktoria Drop
 • Anna Jastrzębska
 • Zofia  Mrugalska
 • Klaudia Wdówka
 • Kamila Krajewska
 • Aleksandra Brzezińska
 • Bartosz Duszyński
 • Igor Majchrzak

 

2 NAGRODY SPECJALNE OD SPONSORÓW:
Nagrody dla uczniów za szczególne zaangażowanie w życie społeczne klasy i szkoły /nagroda rzeczowa ufundowana przez sponsora/:
 • Laura Łanik
 • Zofia Mrugalska
 • Wiktoria Drop
    
Nagroda dla najlepszego ucznia ufundowana przez Miłosława Borowskiego – Radnego Gminy Sławno
 • Natalia Mrowińska
Dyplomy podziękowania dla rodziców za szczególne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz klasy i szkoły:
 • KLASA I
Anna Bonisławska
Dorota Oliwa
Elżbieta Sandomierska
Ksenia Motykowska
Anna Krajewska
Alicja Dudzińska
 • KLASA II
Podziękowanie dla wszystkich rodziców z kl II
 • KLASA III
Bartosz Jastrzębski
Dorota Drop
Katarzyna Wdówka
 • KLASA IV
Anna Wnuk
Małgorzata Złotkowska
Anna Krajewska
Bożena i Marek Śpiechowicz
 • KLASA V
Joanna Płonka
Iwona Krajewska
Ewa Krzyżaniak
Agnieszka Sękowska
Dorota Dudzińska
Justyna i Piotr Piwowarczukowie
Joanna i Ireneusz Jagielscy
Iwona Komisarczuk
 • KLASA VI
Irena Dawidowicz
Bernadeta i Wiesław Dowbuszowie
Anna i Piotr Łanikowie
Jadwiga Mrowińska
Ewa Nasiłowska
Anna Wnuk
Joanna Wiewiórska
Alina Drzewiecka
Stefania Nasidłowska
Czesława Wnuk
Dyplom podziękowania dla Jednostki OSP we Wrześnicy za życzliwość i pomoc w działalności szkoły. 
    
W podziękowaniu za pracę na rzecz szkoły, wsparcie, życzliwość i pomoc w działaniach podejmowanych dla dobra uczniów Szkoły Podstawowej we Wrześnicy Rada Pedagogiczna nadała tytuł „ PRZYJACIEL SZKOŁY”
 • Pani Annie Wnuk
 • Pani Ewie Nasidłowskiej
 • Państwu Barnadecie i Wiesławowi Dowbusz
 • Państwu Bożenie i Markowi Śpiechowiczom
Wyróżnienia, dyplomy i nagrody wręczono na uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 29.06.2012 r.

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej we Wrześnicy w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

• Bieg wokół Jeziora Łętowskiego – Łętowo 24.09.2011 r.
III miejsce – Marcel Gutowski (kat. 200m)
II miejsce – Zofia Mrugalska (w kat. 400m)
I miejsce – Wiktoria Borzych (kat. 600 m)
II miejsce – Jakub Sil (kat. 600 m.)
I miejsce – Damian Nasidłowski (kat. 800 m)
 
• Mini Maraton Na Raty – Sławno 08.10.2011 r.
III miejsce – Alan Bodak
 
• Gminny Turniej Unihokeja Chłopców – Wrześnica – 02.11.2011 r.
II miejsce – O. Szklarczyk, D. Nasidłowski, K. Przyborek, P. Sękowski, J. Sil, B. Komisarczuk, R. Rogóż, P. Śpiechowicz
 
• Gminny Turniej Unihokeja Dziewcząt – Wrześnica – 03.11.2011 r.
III miejsce
– L. Łanik, W. Dowbusz, K. Sękowska, M. Jagielska, W. Dudzińska, M. Groth, W. Borzych, K. Gutowska.
 
• I Turniej o Mistrzostwo Gminy Sławno Szkół Podstawowych w Szachach Drużynowych – Sławsko 08.12.2011 r.
III miejsce
– drużyna: M. Płonka, B. Duszyński, J. Piwowarczuk
 
• Gminny Turniej Mini Koszykówki Chłopców – Wrześnica 04.01.2012 r.
II miejsce
– drużyna:  O. Szklarczyk, P. Sękowski, K. Przyborek,  A. Dawidowicz, D. Nasidłowski, J. Sil, J. Piwowarczuk, M. Płonka, R. Rogóż, B. Komisarczuk
 
• Gminny Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt – Wrześnica 05.01.2012 r.
II miejsce
– L. Łanik, W. Dowbusz, N. Wijas, K. Sękowska, M. Jagielska, M. Groth, W. Dudzińska, W. Borzych
 
• Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego z Elementami Historii
Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Szczecin 16.03.2012 r.
Laureatka – Natalia Mrowińska
 
• Gminny Turniej Ortograficzny dla klas III – Boleszewo  25.04.2012 r.
I miejsce
– Anna Jastrzębska
 
• IX Gminny turniej Ekologiczny – Wrześnica 24.04.2012 r.
I miejsce
– Natalia Mrowińska
II miejsce – Paweł Śpiechowicz
 
• VII Międzyszkolne Zawody Pływackie „Umiem pływać” – Koszalin 21.04.2012 r.
I miejsce
– 25 m styl grzbietowy – Paweł Śpiechowicz
I miejsce – 25 m styl dowolny – Paweł Śpiechowicz
Tytuł „Najlepszy zawodnik w VII Międzyszkolnych Zawodach Pływackich „Umiem Pływać” – Paweł Śpiechowicz
Drużynowo na 15 szkół zajęliśmy 8 miejsce ( wszystkie drużyny miały 15 zawodników – nasza drużyna była 4 osobowa – P. Śpiechowicz, A. Jastrzębska, W. Dowbusz, B. Duszyński)
 
• Otwarte Zawody Pływackie w Parku Wodnym Jan – Darłowo 2012
I miejsce – 50 m styl motylkowy – Paweł Śpiechowicz
II miejsce – 100 m styl dowolny – Paweł Śpiechowicz
 
• „I Bieg im. Asi Kenig” Sławsko 21.04.2012 r.
I miejsce
w kategorii SP IV-VI dziewcząt – Wiktoria Borzych
III miejsce w kategorii SP IV-VI dziewcząt – Laura Łanik
I miejsce w kategorii SP IV-VI chłopców– Krystian Przyborek
 
• Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – Warszkowo 29.03.2012 r.
I miejsce
– drużyna w składzie: Natalia Mrowińska, Igor Majchrzak, Bartosz Duszyński
 
• Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – Dobiesław 18.04.2012 r.
II miejsce
– drużyna w składzie: Natalia Mrowińska, Igor Majchrzak, Bartosz Duszyński
 
• Gminny Konkurs Matematyczny „Mały Matematyk roku 2012 r.” –  Bobrowice  17.04.2012 r.
II miejsce
– Anna Jastrzębska
II miejsce – Tytus Borycki
 
• Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej Chłopców – Wrześnica  17.04.2012 r.
I miejsce
drużyna w składzie: Oliwier Szklarczyk, Paweł Sękowski, Krystian Przyborek, Damian Zdziech, Damian Nasidłowski, Jakub Sil, Jeremi Piwowarczuk, Bartosz Duszyński, Radosław Rogóż, Bartłomiej Komisarczuk, Paweł Śpiechowicz, Dominik Urbaniak
• Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej Dziewcząt  – Wrześnica 16.04.2012 r.
II miejsce
drużyna w składzie: Laura Łanik, Weronika Dowbusz, Kornelia  Gutowska, Karolina Sękowska , Magdalena Jagielska, Estera Szklarczyk, Wiktoria Dudzińska, Wiktoria  Borzych,  Julia Meyer, Aleksandra Leśkiewicz, Anna Żerman, Marcelina Śledź
 
• Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” Sławsko 22.03.2012 r.
III miejsce
– Dominik Urbaniak
 
• Gminny konkurs recytatorski pod hasłem ”Czarowanie słowem” – Warszkowo
Wyróżnienie
– Wiktoria Drop
 
• IX Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV – VI – Wrześnica 10.05.2012 r.
III miejsce
– Natalia Mrowińska
 
• Maraton Na Raty  – Sławno 12.05.2012 r.
I miejsce
– Oliwier Szklarczyk (kat. chłopcy 1999-2000, dystans 500 m)
II miejsce – Oliwier Szklarczyk (kat. chłopcy 1999, dystans 500 m)
III miejsce – Estera Szklarczyk ( kat. dziewcząt 2001-2002, dystans 300m)
 
• XII Powitowy Konkurs Ortograficzny Klas III – Sławno 17.05.2012 r.
II miejsce
– Anna Jastrzębska
 
• XVI Bieg Święców – Sławno 19.05.2012 r.
III miejsce
– Wiktoria Borzych
 
• Maraton Na Raty  – Sławno 26.05.2012 r.
II miejsce
– Oliwier Szklarczyk (kat. chłopcy 1999-2000, dystans 500 m)
II miejsce – Estera Szklarczyk ( kat. dziewcząt 2001-2002, dystans 300m)
 
• Mini Maraton Na Raty  – Sławno 02.06.2012 r.
I miejsce
– Oliwier Szklarczyk (kat. chłopcy 1999-2000, dystans 500 m)
II miejsce – Estera Szklarczyk ( kat. dziewcząt 2001-2002, dystans 300m)
 
• Maraton Na Raty  – Sławno 09.06.2012 r.
III miejsce
– Oliwier Szklarczyk (kat. chłopcy 1999-2000, dystans 500 m)
II miejsce – Estera Szklarczyk ( kat. dziewcząt 2001-2002, dystans 300m)
 
• Maraton Na Raty  – Sławno 16.06.2012 r.
III miejsce
– Oliwier Szklarczyk (kat. chłopcy 1999-2000, dyst.  500 m)
I miejsce – Estera Szklarczyk ( kat. dziewcząt 2001-02, dyst. 200m)
 
• IV Gminny Konkurs Języka Niemieckiego kl. VI „Deutsch ist einfach” –  Gwiazdowo 04.06.2012 r.
I miejsce
– Natalia Mrowińska
• Maraton Na Raty – Edycja 2011/2012 – Sławno 23.06.2012 r.
III miejsce – Oliwier Szklarczyk (kat. chłopcy 1999-2000)
III miejsce – Estera Szklarczyk ( kat. dziewcząt 2001-02)
 
• XIII Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej „Złoty Żuk” – Żukowo 25.06.2012 r.
I kategoria wiekowa:
I miejsce – Marcel Gutowski
III miejsce – Julia Myślak
II kategoria wiekowa:
II miejsce – Anna Jastrzębska
III kategoria wiekowa:
I miejsce – Aleksandra Brzezińska
III miejsce – Weronika Dowbusz

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej we Wrześnicy w konkursach szkolnych w roku szkolnym 2011/2012

•Szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 22.03.2012r.
I miejsceDominik Urbaniak
II miejsceNatalia Mrowińska
III miejsceBartosz Duszyński
III miejsceZuzanna Mrowińska
• Szkolny Konkurs Ortograficzny 25.04.2012 r.
I miejscePaweł Śpiechowicz
II miejsceJeremi Piwowarczuk
III miejsceIgor Majchrzak
Szkolne Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
I miejsceIgor Majchrzak
II miejsceNatalia Mrowińska
III miejsceBartosz Duszyński
• Szkolny konkurs na „Najładniejszy różaniec” – 21.10.2011 r.
I miejsce – Oliwia Śledź
II miejsceWiktor Bury
III miejsceWiktoria Drop, Kacper Zięba
Wyróżnienie –  klasa II
• Szkolny konkurs „Wiedzy o Janie Pawle II” – 15.10.2011 r.
I miejsceNatalia Mrowińska
• Szkolny konkurs na „Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”
I miejsceWiktoria Drop
II miejsceKlaudia Wdówka
III miejsceOliwia Śledź
Wyróżnienie: Zofia Mrugalska
• Szkolny konkurs na najładniejszą „Stację Drogi Krzyżowej” – 13.03.2012 r.
Laureaci: Natalia Wijas, Damian Zdziech, Aleksandra Brzezińska
• Szkolny konkurs na „Kartkę Wielkanocną” – 11.04.2012 r.
klasy I – III:
I miejsceZofia Mrugalska
II miejsceWiktoria Drop
III miejsceKlaudia Sikora
 
klasy IV – VI:
I miejsceMagdalena Jagielska
II miejsceJakub Barański
III miejscePaweł Śpiechowicz
• Klasowy Konkurs Recytatorski
I miejsceZofia Mrugalska
II miejsceWiktoria Drop
III miejsceAnna Jastrzębska
Wyróżnienie: Tytus Borycki
• Konkurs plastyczny promujący ideę oszczędzania w SKO
Laureaci: W. Dowbusz, B. Jastrzębska, A. Leśkiewicz, Urbaniak, P. Pachuta, E. Szklarczyk, D. Urbaniak, K. Złotkowska
• Szkolny konkurs: „Starożytna Grecja wzorem dla późniejszych pokoleń”
I miejsceBartosz Duszyński
II miejsceIgor Majchrzak
III miejsceNatalia Mrowińska
• Szkolny konkurs: „Czytam ze zrozumieniem” dla uczniów klasa II i III
I miejsceOliwia Śledź kl. III
II miejsceZofia Mrugalska  kl. III
III miejsceJulia Małoszyc kl. II
IV miejsceKarolina Ellward kl. II
• Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV – VI
I miejsceNatalia Mrowińska
II miejsceIgor Majchrzak
III miejsceNatalia Mrowińska
• Kartę rowerową uzyskało w tym roku 14 uczniów z klas IV i V

NAGRODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

We wtorek 6 czerwca 2012 r. w szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty laureatom konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Nasza uczennica – Natalia Mrowińska – jako laureatka wojewódzkiego etapu Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii, odebrała dyplom i nagrodę z rąk Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty p. Krzysztofa Rembowskiego. W finałach rejonowych tego konkursu Natalia pokonała 890 uczniów, natomiast w finale wojewódzkim pokonała 149 uczestników.
W uroczystości Natalii towarzyszyły: dyrektor szkoły p. I. Duszyńska oraz mama i siostra Natalii. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii zdjęć.

Szkolny Konkurs Matematyczny

15 czerwca 2012r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas V – VI.
W tym roku z zagadkami, zawiłościami i zadaniami matematycznymi zmagało się 10 uczniów klas IV – VI. Uczniowie mieli do rozwiązania cztery zadnia otwarte oraz krzyżówkę matematyczną.
Po sprawdzeniu testów konkursowych komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce – Natalia Mrowińska, klasa VI
II miejsce – Igor Majchrzak, klasa V
III miejsce – Paweł Śpiechowicz, klasa IV
Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu – „STAROŻYTNA GRECJA WZOREM DLA PÓŹNIEJSZYCH POKOLEŃ”

W dniu 14 czerwca 2012 r. przeprowadzono Szkolny Konkurs „STAROŻYTNA GRECJA WZOREM DLA PÓŹNIEJSZYCH POKOLEŃ”. Konkurs sprawdzał wiedzę uczniów w zakresie :
• Mitologia grecka – bogowie, najważniejsze mity, wyrażenia wywodzące się z mitologii.
• Teatr ateński.
• Sport w starożytności.
• Architektura starożytna, znane budowle.
• Greccy filozofowie.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 7 uczniów  z klas IV – VI.  Uczestnicy konkursu udzielali pisemnych odpowiedzi na pytania zawarte w karcie zadań. Za każdą prawidłową odpowiedź uczniowie uzyskiwali 1 pkt. Maksymalnie można było zdobyć 42 pkt.
Po sprawdzeniu prac i podliczeniu zdobytych punktów komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce – Bartosz Duszyński (35 pkt)
II miejsce – Igor Majchrzak (33 pkt)
III miejsce – Natalia Mrowińska (31,5 pkt)
Na wyróżnienie zasługuje uczennica klasy IV – Kamila Krajewska, która zdobyła 30,5 pkt.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Bezpieczne wakacje 2012

Już po raz drugi nasza szkoła przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje”. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.
Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.
Akcja trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 roku.
Więcej informacji na stronie http://bezpiecznewakacje.pl/