Rodzice

Szanowni Rodzice!
Podajemy numer konta, na które można dokonywać wpłat na Radę Rodziców (40 zł – uczeń).

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  we Wrześnicy
Nr konta  19 9317 0002 0007 5372 2000 0010

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.