Bezpieczna szkoła

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” został przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności:

  • został utworzony w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb szkoły
    – dyrektor otrzymuje pakiet propozycji do działań (zadanie do wykonania) oraz zestaw procedur na wypadek sytuacji kryzysowej,
  • jest napisany językiem prostym, nietechnicznym, odwołującym się do znanej dyrektorom i nauczycielom i innym pracownikom terminologii,
  • opisuje działania profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego,
  • zawiera zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych.

Bezpieczna szkoła