Żywa lekcja historii w naszej szkole

Żywa lekcja historii w naszej szkole
Polska Sarmacka – Husaria Chluba Oręża Polskiego

Tym razem „Żywa Lekcja Historii” przeniosła naszych uczniów w podróż przez wieki. Uczniowie mogli zaznajomić się z dawnymi obyczajami, bronią oraz uzbrojeniem ochronnym Polski Sarmackiej. Bardzo chętnie wysłuchali barwnego opowiadania i pięknej prezentacji strojów i sztuki walki Husarii, która jest chlubą oręża polskiego. Aktorzy Teatru Historycznego “Chorągiew Komturstwa Gniewskiego” posługiwali się dokładnymi replikami sprzętów wykorzystywanych w danej epoce historycznej. W trakcie lekcji żywej historii dzieci i młodzież miały okazję dobrze się bawić i zdobyć wiedzę historyczną.

« z 2 »