Zjazd absolwentów

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa we Wrześnicy

organizuje

w dniu 29 czerwca 2013 roku

ZJAZD ABSOLWENTÓW

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym przyjmujemy do 10 maja 2013 roku w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie, faxem, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną z dopiskiem: ZJAZD ABSOLWENTÓW
• Koszt uczestnictwa w Części Oficjalnej wynosi 20 zł i obejmuje poczęstunek oraz materiały reklamowe
• Koszt uczestnictwa w Balu Absolwentów* wynosi 50 zł (zabawa przy muzyce, przekąski)
• Ofiarodawców, Sponsorów oraz uczestników zjazdu prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej we Wrześnicy:
Bank Spółdzielczy w Sławnie

nr konta 19 9317 0002 0007 5372 2000 0010

lub w sekretariacie szkoły

Szkoła Podstawowa we Wrześnicy
76 – 122 Wrześnica 19 a

tel. 59 810 88 23

www.spwrzesnica.pl
e – mail: sp_wrzesnica@o2.pl

Prosimy o rozpropagowanie informacji o zjeździe wśród szkolnych Koleżanek i Kolegów.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami – Komitet Organizacyjny

*dotyczy osób pełnoletnich, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Zjazd absolwentów

 

KOMITET ORGANIZACYJNY ZJAZDU ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY
1. Iwona Duszyńska – dyrektor szkoły
2. Anna Wnuk – przewodnicząca Rady Rodziców
3. Agnieszka Szczepaniec – sołtys wsi Wrześnica
4. Violetta Kucharska
5. Lucjana Nowak
6. Elżbieta Sandomierska
7. Wojciech Szokalski
8. Elżbieta Świeboda
9. Karolina Dudzińska
10. Dorota Drop

Program ZJAZDU ABSOLWENTÓW
Szkoły Podstawowej we Wrześnicy
29 czerwca 2013 r.
• 11.00 – 12.00 – potwierdzenie obecności, odbiór materiałów reklamowych – budynek szkoły
• 12.00 – 13.00 – uroczysta msza święta w kościele pw. MB Pocieszenia we Wrześnicy
• 13.15 – część oficjalna Zjazdu – sala gimnastyczna
• 14.30 – spotkanie Absolwentów, zwiedzanie szkoły
• 20.00 – Bal Absolwentów

Złożenie kwiatów na grobach nauczycieli i pracowników szkoły na Cmentarzu Komunalnym we Wrześnicy przez delegację Absolwentów odbędzie się 28 czerwca o godzinie 14.00.