Zjazd absolwentów

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa we Wrześnicy

organizuje

w dniu 29 czerwca 2013 roku

ZJAZD ABSOLWENTÓW

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym przyjmujemy do 10 maja 2013 roku w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie, faxem, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną z dopiskiem: ZJAZD ABSOLWENTÓW
• Koszt uczestnictwa w Części Oficjalnej wynosi 20 zł i obejmuje poczęstunek oraz materiały reklamowe
• Koszt uczestnictwa w Balu Absolwentów* wynosi 50 zł (zabawa przy muzyce, przekąski)
• Ofiarodawców, Sponsorów oraz uczestników zjazdu prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej we Wrześnicy:

Bank Spółdzielczy w Sławnie

nr konta 19 9317 0002 0007 5372 2000 0010

lub w sekretariacie szkoły

Szkoła Podstawowa we Wrześnicy

76 – 122 Wrześnica 19 a

tel. 59 810 88 23

www.spwrzesnica.pl
e – mail: sp_wrzesnica@o2.pl

Prosimy o rozpropagowanie informacji o zjeździe wśród szkolnych Koleżanek i Kolegów.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami – Komitet Organizacyjny

*dotyczy osób pełnoletnich, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń