Zebranie Rodziców

15 maja (wtorek) spotkania Rodziców z wychowawcami, na których zostaną przekazane informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

  • klasy I -III i VII (SP) godzina 15.30,
  • klasy IV – VI oraz II i III GIM godzina 16.00.