Zdobyliśmy Malbork…

Nasza tegoroczna wycieczka szkolna odbyła się 14 czerwca do Malborka. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV – VI. Była to nie tylko wyprawa turystyczna, ale przede wszystkim ciekawa lekcja historii – zwiedziliśmy zamek w Malborku, który jest dawną siedzibą władz zakonu Najświętszej Marii Panny, zwanego potocznie Krzyżakami. Jest to największy w Europie zamek z cegły, który zapisał się w historii Polski w sposób szczególny.
Mogliśmy sobie pozwolić na taka wyprawę (choć nie był to tani wyjazd), ponieważ przez cały rok szkolny zarabialiśmy na ten cel, sprzedając regularnie magazynowe wydania Dziennika Bałtyckiego i Głosu Koszalińskiego. Udało nam się pozyskać taką kwotę, która w dużej części pokryła koszty wyjazdu, dzięki czemu na wycieczkę pojechali wszyscy zajmujący się systematycznie kolportażem gazet.
Całoroczna praca opłacała się więc bardzo! Jednak to nie koniec zysków –  oprócz wycieczki, czekają jeszcze na najlepszych sprzedawców, nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na akademii kończącej rok szkolny… Ale to  niespodzianka…!
Zarówno współpracą z redakcjami obu czasopism, jak i zorganizowaniem wycieczki i zakupieniem nagród, zajmowała się pani Lucjana NowakZdobyliśmy Malbork...