ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

31 lipca br. każdemu absolwentowi szkoły zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 14.00 (31.07.2020 r. lub 03.08.2020 r.).
Przypominam, że absolwenci będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

Informacja dyrektora CKE