W marcu rekrutacja do klas pierwszych

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniach 5-19 marca 2020 r., szczegóły w ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Sławno jest organem prowadzącym.

treść zarządzenia (pdf 866 KB)