Ogłoszenie rekrutacji do klasy I na rok szk. 2023/2024

Rekrutacja do klasy pierwszej

Informuję, że od 27 lutego do 17 marca 2021 r.  do godz. 15.00 odbędzie się I etap postępowania rekrutacyjnego, czyli składanie zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej we Wrześnicy na rok szkolny 2023/2024.

  • Rodzice/opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają w sekretariacie wypełniony druk zgłoszenia dziecka do szkoły.
  • Rodzice/opiekunowie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają w sekretariacie wypełniony druk wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

Zgłoszenia i wnioski składane są osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych  w sekretariacie szkoły w dniach 27.02.2023 r. – 17.03.2023 r. w godz.7.30-15.00.

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o zabranie ze sobą dokumentu poświadczającego tożsamość oraz dokument  z nr pesel dziecka.

Druki zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do szkoły są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja 2023/2024” oraz do pobrania w sekretariacie szkoły lub w Przedszkolu EKOLUDKI    we Wrześnicy.