Zamaskowana klasa VIII

W tym roku szkolnym ósmoklasiści nie staną do wspólnego klasowego zdjęcia z wychowawcą i nie będą się bawić na balu absolwenta z powodu pandemii COVID- 19. W okresie izolacji i zdalnego nauczania nasi absolwenci wykonali więc zdjęcie, które będzie pamiątką z tego szczególnego okresu.