ZAKRĘCONA AKCJA

Z początkiem nowego roku szkolnego w naszej szkole kontynuowana jest akcja charytatywna, polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek, zużytych tuszy i tonerów, telefonów komórkowych oraz drobnego sprzętu elektronicznego. Akcja ta wspiera POMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI. Zaangażowały się w nią wszystkie klasy, które do końca grudnia zebrały 91 kg. nakrętek. Świadczy to o dużym zainteresowaniu uczniów działalnością na rzecz innych.
Po pierwszym etapie najlepszymi „zbieraczami”, okazały się klasy:
• I miejsce – kl. IV
• II miejsce – kl. V
• III miejsce – kl. III
Zbiórka trwa nadal. Każda nakrętka to mała cegiełka, dzięki której możemy pomóc chorym dzieciom, a także chronić nasze środowisko.