ZAKOŃCZYLIŚMY ROK SZKOLNY 2015/2016

24 czerwca 2016 r. po raz pierwszy pożegnaliśmy rok szkolny jako Zespół Szkół we Wrześnicy. Pani Dyrektor Iwona Duszyńska podsumowała pracę uczniów, nauczycieli oraz zaangażowanie rodziców w rozwój naszej placówki. Dla niektórych był to rok trudny, dla innych pełen wyzwań, sukcesów oraz nowych doświadczeń.
Uczniowie zdobywali wiedzę, nowe umiejętności, rozwijali swoje pasje sportowe i artystyczne. Zwiedzali piękne miejsca w Polsce i za granicą. Zawiązało się wiele przyjaźni.
Uroczystość była okazją do nagrodzenia uczniów za różnorodne działania i sukcesy: za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wzorową frekwencję, działalność charytatywną i artystyczną, pracę w Samorządzie Uczniowskim.
Podziękowanie za aktywne włączenie się w działalność na rzecz Szkoły otrzymało wielu rodziców.
Pani Dyrektor podsumowała również charytatywną pracę naszej społeczności: działalność szkolnego wolontariatu, organizację festynu „Dzięki, że pomagasz”.
Podziękowania skierowane były też do wszystkich uczniów i nauczycieli za przygotowanie ciekawych akademii, uroczystości i włączenie się do różnorodnych imprez o charakterze ogólnopolskim.
Na zakończenie życzyliśmy absolwentom, aby dostali się do wymarzonych szkół, a wszystkim aktywnego i bezpiecznego odpoczynku, niezapomnianych podróży i wakacyjnych przygód, aby z nowymi siłami spotkać się 1 września.