NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 WYRÓŻNIENIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY:

Dyplom „WZOROWY UCZEŃ”, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagroda książkowa: Weronika Szostakiewicz, Klaudia Wdówka, Oliwia Śledź, Wiktoria Drop, Zofia Mrugalska, Milena Sękowska

LISTY GRATULACYJNE DLA RODZICÓW W/W ABSOLWENTÓW – Dyrektor i Rada Pedagogiczna składają wyrazy uznania i szacunku Rodzicom za wzorowe wychowanie syna/córki.

NAGRODA SPECJALNA – książka – za sukcesy w nauce i godne reprezentowanie szkoły w konkursach przez trzyletni okres nauki w gimnazjum:
Wiktoria Drop

NAGRODA WÓJTA GMINY SŁAWNO dla najlepszego absolwenta w Gminie Sławno:
Wiktoria Drop

PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwenta za pomoc i wykorzystanie umiejętności informatycznych w realizacji projektów i promocji szkoły: Tytus Borycki

Medale „MISTRZ SPORTU” dla absolwentów: Konrad Milczarek, Bartosz Mroczkowski, Patryk Sołtan, Weronika Szostakiewicz, Oliwia Śledź, Klaudia Wdówka, Dominika Wełnicka, Kacper Wiśniewski, Milena Sękowska

Grawerton „NAJLEPSZY SPORTOWIEC ABSOLWENT”: Milena Sękowska, Kacper Wiśniewski

Dyplom – podziękowanie dla redaktorów szkolnej gazetki FRUGO: Wiktoria Drop, Zofia Mrugalska

PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwentów za całokształt działań artystycznych i aktywną pracę w Grupie Teatralnej BEZIMIENNI: Wiktoria Drop, Zofia Mrugalska, Dominika Nowak, Kacper Zięba, Wiktoria Mrowicka, Ewelina Martyka, Weronika Wroniszewska, Milena Sękowska

PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwentów za trzyletnią, aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim: Wiktoria Drop, Zofia Mrugalska, Patryk Sołtan, Oliwia Śledź, Milena Sękowska, Kacper Zięba

PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwentów za trzyletnią, aktywną pracę w wolontariacie: Dominika Wełnicka, Oliwia Śledź, Małgorzata Leichmitz, Weronika Wroniszewska, Wiktoria Drop, Zofia Mrugalska, Milena Sękowska, Dominika Nowak, Wiktoria Mrowicka, Ewelina Martyka, Kacper Zięba

DYPLOM – za pomoc i aktywną działalność w bibliotece szkolnej: Weronika Wroniszewska

WYRÓŻNIENIA DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW:

Dyplom „WZOROWY UCZEŃ” oraz nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów:
Jan Zięba, Lena Drop, Nikola Szwiec, Rafał Szczepanek, Kamil Duda, Hanna Tworek, Kinga Pągowska, Piotr Śpiechowicz, Denis Bachuryński, Oskar Mazurek, Maja Gajda, Igor Konieczny, Oliwier Konieczny, Oskar Wiktor, Adam Karandyszowski, Martyna Pągowska, Andżelika Sałankiewicz, Wojciech Wróbel, Marcin Hinz, Barbara Jastrzębska, Jakub Baran, Julia Myślak, Kinga Michałowska, Olga Michałowska, Marta Strupiechowska, Kacper Martyka, Natalia Pietrzyk, Filip Ryszka, Krzysztof Chodynka

Grawerton na zakończenie I etapu edukacyjnego za osiągnięcia i godne reprezentowanie szkoły w konkursach: Piotr Śpiechowicz, Denis Bachuryński, Oskar Mazurek, Maja Gajda

Dyplom „WZOROWA FREKWENCJA”– Maja Gajda

NAGRODA SPECJALNA – grawerton – za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce, sukcesy i godne reprezentowanie szkoły: Barbara Jastrzębska

NAGRODA SPECJALNA – grawerton – podziękowanie za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim: Krzysztof Chodynka

DYPLOM – za wzorową aktywność czytelniczą: Rafał Szczepanek, Martyna Pągowska, Jakub Baran, Łukasz Gulbicki, Weronika Wroniszewska, Roksana Grapiniak, Zofia Mrugalska, Kinga Świerczewska

DYPLOMY – PODZIĘKOWANIA:

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają szczególne podziękowania Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej – Pani Annie Wnuk – za współpracę oraz pomoc w działalności szkoły.

Dyplom podziękowania dla Jednostki OSP we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły, szczególnie za pomoc przy organizacji Pikniku „Grunt to rodzinka!”

Dyplom podziękowania dla Pani Agnieszki Szczepaniec – Radnej i Sołtys wsi Wrześnica – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.

Dyplom podziękowania dla Pana Marka Śpiechowicza – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły oraz za zorganizowanie wycieczki dla uczniów klas III-V.

Dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną składają serdeczne podziękowania Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych.

GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI!

« z 30 »