Zakończenie Roku Szkolnego 2008/2009

WAKACJE …
Dnia 19 czerwca 2009 r. oficjalnie zakończono rok szkolny 2008/2009.
Zakończenie roku przebiegało przede wszystkim pod hasłem pożegnania kl. VI. Uroczystość rozpoczęto polonezem w wykonaniu najstarszych uczniów w naszej szkole i przemówieniem wygłoszonym przez jedną z uczennic klasy szóstej, w którym padały gorące słowa podziękowania dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie – uczniowie klasy VI – przekazali symbole szkoły swoim młodszym kolegom z kl. V, po czym przystąpili do uroczystego ślubowania. Na koniec tej części uroczystości, wręczono szóstakom świadectwa ukończenia szkoły i ogłoszono ich ABSOLWENTAMI!!!
W drugiej części akademii, pani dyrektor – Iwona Duszyńska – wręczyła świadectwa i nagrody wyróżniającym się uczniom z klas 0 – V oraz podziękowała rodzicom za pracę na rzecz szkoły i życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji, ogłaszając tym samym ich rozpoczęcie.
Nad przebiegiem całej uroczystości czuwała wychowawczyni kl. VI – pani Lucjana Nowak.

zakonczenie_roku_szkolnego_2008_2009