Z wizytą w Szkole Policji w Słupsku

Uczniowie klas IV – VI naszej szkoły, korzystając z Dni Otwartej Szkoły, zwiedzili 07.06.2013 r. Szkołę Policji w Słupsku. Tego dnia do zwiedzania udostępniona była większość obiektów dydaktycznych. Zwiedzający mogli zapoznać się z warunkami, w jakich policjanci uczą się na co dzień i obejrzeć zajęcia dydaktyczne. Mogli również obejrzeć zbiory w Izbie Kryminalistycznej, które pochodzą z ubiegłego wieku.
Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się specjalnie przygotowane ekspozycje, a wśród nich: uzbrojenie policji, prezentacja radiowozu i motocykla policyjnego, prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Granicznej, wyposażenie policjantów (środki przymusu bezpośredniego oraz sprzęt pododdziałów zwartych).
Poza tym zwiedzający obejrzeli pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie sprawdzili swoje umiejętności w tej dziedzinie. Dowiedzieli się na czym polega daktyloskopowanie osób i sami pobierali swoje odciski palców. Obejrzeli salę gimnastyczną, gdzie wzięli udział w krótkim, acz bardzo wyczerpującym, treningu! Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się też średniowieczna sala tortur, w której każdy mógł usiąść na krześle z kolcami lub zakuć się w dyby!
Bardzo ciekawym punktem zwiedzania szkoły była prezentacja umiejętności słuchaczy z zakresu technik stosowania środków przymusu bezpośredniego (siła fizyczna, pałka TONFA) oraz inscenizacja interwencji policyjnej – usiłowanie rozboju i zatrzymanie przestępcy, które odbyły się na głównym placu apelowym.
Wycieczka była bardzo interesująca, przybliżyła uczniom tajniki zawodu policjanta i z pewnością nie jeden z nich, wiąże już swoją przyszłość z tym właśnie zawodem.