XV Gminny Konkurs Ortograficzny

Już po raz piętnasty odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych Gminy Sławno. Uczniowie, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych, pisali bardzo trudne dyktanda i mogli w praktyce wykazać się znajomością zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele – opiekunowie uczniów, którzy później dokładnie sprawdzali napisane prace. Rywalizacja była zacięta, a ortograficzne zmagania zakończyły się zwycięstwem następujących uczniów:

Uczniowie kl. I – III
I miejsce – Oliwia Stanik kl. III SP Sławsko
II miejsce – Jan Czyż kl. III SP Sławsko
III miejsce – Oktawian Superson kl. III SP Żukowo

Uczniowie kl. IV – VII
I miejsce – Oskar Wiktor kl. IV SP Wrześnica
II miejsce – Barbara Jastrzębska kl. VI SP Wrześnica
III miejsce – Marta Nowak kl. VII SP Sławsko

Na koniec laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy okolicznościowe dyplomy za udział w konkursie. Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!
Dyktanda konkursowe przygotowane zostały przez nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Pieszczu, którym serdecznie dziękujemy za życzliwość i pomoc.