XV Gminny Konkurs Ekologiczny – już za nami

8 maja 2018r. odbył się po raz piętnasty Gminny Konkurs Ekologiczny, do którego przystąpiły wszystkie gminne szkoły podstawowe. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas piątych i szóstych. Każdą szkołę reprezentowało dwoje uczniów, którzy rozwiązywali test złożony z 40 pytań zamkniętych i otwartych.

Wyniki:
I MIEJSCE – Jakub Baran – SP Wrześnica
II MIEJSCE – Barbara Jastrzębska – SP Wrześnica
III MIEJSCE – Natalia Kwiatek – SP Warszkowo

Serdecznie gratulujemy!