Wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia rzeka wiedzy” w siedzibie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” w Słupsku

W piątek 10 maja 2019r. odbył się wyjazd na dni otwarte odbywające się w siedzibie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Podczas pobytu uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach przyrodniczych ukazujących różnorodność florystyczną i faunistyczną towarzyszącą rzece Słupi na całej swojej długości.