Wycieczka klasy IV i V do Słupska

Wyjazd do Centrum Edukacyjnego Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Wycieczka klasy IV i V do Słupska

W piątek 15 kwietnia 2016r. odbyły się dwie niezwykłe lekcje. Uczniowie klasy czwartej i piątej wraz z opiekunami uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych w Centrum Edukacyjnym Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Zajęcia zapoznały uczniów z zadaniami przyrodników jakie realizują na terenie parku krajobrazowego, przypomniały także o formach ochrony przyrody jakie są stosowane w Polsce. Każdy z uczestników zajęć mógł dowiedzieć się jakie cenne elementy przyrody ożywionej chroni się w parku. Wśród ciekawych zagadnień, które poruszane były na zajęciach znalazły się: korytarz ekologiczny a elektrownie wodne, gatunki inwazyjne np. Rak pręgowaty oraz jeziora lobeliowe, których na terenie parku naliczono 11 na około 150 występujących w Polsce.
Drugim etapem naszej wycieczki były zajęcia warsztatowe w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Tematyka zajęć związana była z tymczasową wystawą pt. „Poczet królów i książąt polskich w medalierstwie i numizmatyce”. Zajęcia rozpoczęła pogadanka dotycząca atrybutów władców. Później każdy wykonał dla siebie koronę według własnego projektu by móc wcielić się w jednego z ówczesnych władców. Kolejnym etapem było baczne przyglądanie się wystawie numizmatów i wychwycenie jak największej ilości atrybutów władców pokazanych na monetach. W dalszej części zajęć uczniowie w określonej kolejności losowali z przykrytego szatą stołu przedmioty – atrybuty np. miecze, włócznie, brodę itp. Zadaniem każdego było jak w najkrótszym czasie znaleźć władcę, do którego należał wylosowany atrybut. Zabawę przeplatały prace plastyczne, małe quizy związane z władcami Polski.

Wycieczka klasy IV i V do Słupska1