Wycieczka edukacyjna do siedziby Parku Krajobrazowego Dolina Słupi

8 października 2021r. uczniowie klas 3-7 uczestniczyli w  zajęciach przyrodniczych, które prowadzili pracownicy naukowi Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Celem zajęć było rozbudzanie szacunku wobec przyrody, poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie form ochrony przyrody, bioróżnorodności gatunkowej obejmującej bieg rzeki Słupi. Prowadzący w bardzo przystępny sposób prezentowali tajniki swojej codziennej pracy opowiadając wiele ciekawostek i wniosków ze swojej pracy badawczej, w  której są chiropterologami, ornitologami, ichtiologami, herpetologami, malakologami, mykologami oraz wieloma innymi specjalistami w różnych dziedzinach biologii. W trakcie pobytu w sali dydaktycznej każdy miał okazję obserwować imitację siedlisk różnych organizmów, poznawać odgłosy ptaków, prześledzić sposób rozrodu troci w rzece, wziąć udział w interaktywnych formach edukacji – quizy, animacje itp .Dużym zainteresowaniem cieszyło się karmienie rodzimych gatunków ryb, które pływały w akwarium w towarzystwie raków.

Uwaga – mały quiz dla uczniów klas 4-8. Jeżeli przeczytałeś ten tekst spróbuj znaleźć w dowolnych źródłach informacji wytłuszczone pojęcia. Jeśli Ci się udało zgłoś się na lekcji biologii lub przyrody i zaprezentuj ich znaczenie – warto! Na reakcję czekam do końca października.

« z 13 »