WYBRALIŚMY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

22 września odbyły się w naszej szkole wybory nowego Samorządu Uczniowskiego. Wzięli w nich udział uczniowie klas III- VIII oraz nauczyciele. Poprzedzone były kampanią wyborczą: kandydaci przygotowali plakaty i osobiście prezentowali swoje pomysły w rozmowach z uczniami.
Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: Nela Kubicka (kl. VI), Lena Drop (kl. VII) i Mateusz Gajos (kl. VIII). Uczniowie wrzucali wypełnione przez siebie karty do urny wyborczej. Po podliczeniu oddanych głosów wyłonione zostało prezydium Samorządu Uczniowskiego: przewodnicząca – Hanna Tworek (kl. VIII), zastępca – Kinga Pągowska (kl. VIII), skarbnik – Karolina Sandomierska (kl. VIII).
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszechstronnych działań na rzecz społeczności naszej szkoły.

« z 2 »