Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 18 września 2017 roku w Szkole Podstawowej we Wrześnicy odbyły się wybory Prezydium Samorządu Uczniowskiego zorganizowane przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna pani Katarzyny Gabryś. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Zofia Mrugalska, Milena Sękowska oraz Kacper Zięba. W wyborach udział wzięli nauczyciele oraz uczniowie klas II i III Gimnazjum i klas 4–7 Szkoły Podstawowej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów ustaliła wyniki wyborów, które prezentują się następująco:

• Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Drop
• Zastępca Przewodniczącej SU – Krzysztof Chodynka
• Skarbnik SU – Arkadiusz Dubiał

Gratulujemy!!!