Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

W dniu 21 września 2015 roku w Gimnazjum we Wrześnicy odbyła się kolejna lekcja demokracji, która polegała na przeprowadzeniu wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Wybory  zorganizował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna pani Katarzyny Gabryś. Uczniowie głosowali na jednego z pięciu kandydatów. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Wiktoria Dudzińska, Jakub Sil oraz Bartłomiej Komisarczuk. W wyborach udział wzięło 86 uczniów z klas I, II i III gimnazjum oraz nauczyciele. W wyniku wyborów przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Oliwia Biedrowska, zastępcą Jakub Maksymiuk, skarbnikiem Marcelina Kos. Gratulujemy!!!