WOLONTARIUSZE POMAGAJĄ

WOLONTARIUSZE POMAGAJĄ – SPRZĄTANIE CMENTARZA I PLACU PRZY KOŚCIELE

Uczniowie sprzątają opuszczone i zapomniane mogiły. Nikt im nie kazał, sami zebrali znicze i wzięli się do pracy.
Tak jak w latach ubiegłych dzieci i młodzież włączyła się do akcji sprzątania grobów na cmentarzu we Wrześnicy. Wolontariusze w zimnie i deszczu pracowali na cmentarzu. Zbierali liście, sprzątali groby.