Włączamy się w pomaganie

W naszej szkole Panie Małgosia i Ewa szyją maseczki wielorazowego użytku, z materiałów otrzymanych z gminy. Dzisiaj dostarczyliśmy 200 maseczek, które sołectwo będzie rozdawało mieszkańcom Wrześnicy. Jesteśmy dumni z naszych Pań.