Wiosno witaj!!!

Powitanie wiosny w naszej szkole odbyło się w tym roku z małym opóźnieniem. „Dzień wagarowicza” – bo tak go traktujemy, nauczyciele zaplanowali nam na 22 marca, ale w związku z poważną awarią komina i koniecznością zmiany terminu rekolekcji wielkopostnych, tego dnia byliśmy w kościele na naukach, więc wagary nie były nam w głowie.
Wiosnę witaliśmy więc 26 marca – spaliliśmy przygotowane wcześniej Marzanny i bawiliśmy się na boisku szkolnym, bo pogoda dopisała. Nasi młodsi koledzy utworzyli barwny korowód, który przemaszerował – hałasując dla odstraszenia zimy – ulicami naszej miejscowości.
Wszystkie śpiewy i hałasy oraz palenie Marzanny zadziałały – zima odeszła!!!