Wielki sukces Natalii Mrowińskiej!

Uczennica klasy VI – Natalia Mrowińska –  została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Najpierw, w październiku, Natalia przeszła etap szkolny, po którym zakwalifikowała się do eliminacji rejonowych. Te odbyły się w grudniu,w Sławnie. Uczniowie rozwiązywali tam test składający się z zadań zamkniętych, dotyczących czterech różnych tekstów oraz wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Natalia uzyskała wtedy 34 punkty na 35 możliwych do zdobycia. Straciła więc tylko jeden punkt i dzięki wysokiemu wynikowi zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich.
Etap wojewódzki dla naszego okręgu, na którym uczniowie mieli do rozwiązania 28 zadań zamkniętych oraz 5 otwartych, na łączną sumę 45 punktów, odbył się 11 lutego 2012 roku w Koszalinie. Oczekiwanie na wynik, trwało zgodnie z regulaminem – dwa tygodnie, ale było warto czekać…!!!
Laureatami tego konkursu mogli zostać ci uczniowie, którzy uzyskali przynajmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Natalia zdobyła 38 punktów, przy czym nikt nie zdobył maksymalnej ilości punktów, a wynik najwyższy to 42. Tak więc Natalia straciła tylko 4 punkty do najlepszego ucznia w województwie, gdzie wszystkich piszących było aż 149.
Zdobycie tytułu laureata konkursu wojewódzkiego, to ogromny prestiż, szczególnie dla uczniów małych szkół wiejskich, ale ma to też swoje korzyści bardziej wymierne. Natalka będzie zwolniona z pisania sprawdzianu szóstoklasistów, a zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem z niego najwyższego wyniku, dodatkowo otrzyma też najwyższe oceny z języka polskiego i historii!!!
Do kolejnych etapów konkursów przygotowywały Natalię – pani Lucjana Nowak – polonistka i pani Dyrektor  – Iwona Duszyńska – nauczycielka historii.
GRATULUJEMY  I  ŻYCZYMY  KOLEJNYCH  SUKCESÓW!!!
Wielki sukces Natalii Mrowińskiej!