Ważne terminy

Przypominamy zbliżające się ważne terminy:

11 czerwca – Boże Ciało
12 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
15 czerwca –  ostateczny termin wystawiania ocen  rocznych
16, 17, 18 czerwca – egzamin ósmoklasisty (dla pozostałych uczniów dodatkowe dni wolne)
18 czerwca – zebranie Rady Pedagogicznej – wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej
26 czerwca zakończenie roku szkolnego