VIII Rodzinny Turniej Ortograficzny w Gimnazjum we Wrześnicy

29 maja 2014 r. 16 rodzin gimnazjalistów z Wrześnicy, Noskowa, Warszkowa, Warszkówka i Tychowa zmagało się z ortografią. Na rozwiązanie testu uczniowie ze swoimi bliskimi (rodzicami, dziadkami i babciami, ciociami i wujkami) mieli 30 minut. Należało wpisać poprawnie np. brakujące litery: u, ó, ch, h, rz, ż, -dztwo, -ctwo, -wstwo, -stwo. Ustalić: łącznie czy rozdzielnie?

Dorośli przypomnieli sobie szkolne czasy, stres związany z pisaniem sprawdzianu i jego oceną.  Chwile oczekiwania na wyniki wypełniła uroczystość dla mieszkańców gminy: „Wieczór dla Mamy i Taty”.

I miejsce w turnieju zajęła Natalia Mrowińska z mamą (Noskowo), II miejsce- Justyna Pawelec z mamą (Warszkowo), III miejsce- Zuzanna Brzózka  z mamą (Wrześnica) i Aleksandra Latańska z ciocią (Wrześnica).

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy- pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!VIII Rodzinny Turniej Ortograficzny w Gimnazjum we Wrześnicy